جمعه 20 آبان 1384

تجمع ايتاليايی ها در اعتراض به سخنان ضداسرائيلی احمدی نژاد


بي بي سي23:50 گرينويچ - پنج شنبه 03 نوامبر 2005

چند هزار ايتاليايی از جمله برخی از سياستمداران ارشد اين کشور در اعتراض به سخنان تند رئيس جمهور ايران عليه اسرائيل در برابر سفارت جمهوری اسلامی در رم تجمع کرده اند، اما وزير خارجه ايتاليا عليرغم قول قبلی با ابراز نگرانی نسبت به امنيت شهروندان ايتاليايی در ايران، از شرکت در آن خودداری کرده است.

چند هزار ايتاليايی که اکثرا پرچم های اسرائيل و شمع های روشن در دست داشتند، پنجشنبه شب دست به تظاهراتی آرام در مقابل سفارت ايران زدند و ضمن اعتراض به درخواست محمود احمدی نژاد برای حذف اسرائيل از نقشه جهان بر "حق وجودی" اسرائيل تاکيد کردند.

تظاهرات در مقابل سفارت ايران در رم با فراخوان روزنامه ايتاليايی ايل فوليو برنامه ريزی شده که روزنامه ای نزديک به نخست وزير ايتاليا و محافظه کاران اين کشور توصيف می شود.

ده ها نماينده پارلمان و سناتور در کنار ساير چهره هايی از سراسر طيف سياسی ايتاليا و رهبران مذهبی اين کشور در اين تظاهرات که آمار ضد و نقيضی در مورد تعداد شرکت کنندگان آن در دست است حاضر شدند.

به گزارش خبرگزاری رويتر سه هزار نفر در اين تظاهرات شرکت کردند اما خبرگزاری فرانسه تعداد تظاهرکنندگان را به نقل از پليس ايتاليا 10 هزار نفر ذکر کرد.

اتفاق غيرمنتظره اين رويداد عدم حضور جيانفرانکو فينی، وزير خارجه ايتاليا، در آن بود.

آقای فينی که پس از بازگشت از سفر اسرائيل قول داده بود در اين تجمع شرکت کند ساعاتی پيش از برگزاری، از تصميم خود برگشت.

وی توضيح داد: "من دلايلی جدی و قوی برای اين باور دارم که حضور فيزيکی من در تظاهرات امشب می تواند به اقداماتی از سوی ايران منجر شود که منافع ملی ما و امنيت شهروندان ما را به خطر خواهد انداخت."

همينطور آنتونيو مارتينو، وزير دفاع ايتاليا، با ابراز نگرانی های مشابه از شرکت در تجمع منصرف شد.

وی گفت برای "دامن نزدن به مظاهر غيرقابل کنترل نفرت و عدم تحمل از نوعی که قبلا عليه اسرائيل به نمايش گذاشته شده است" از شرکت در اين تجمع اعتراضی خودداری می کند.

اما به گزارش خبرگزاری رويتر، وزير دفاع ايتاليا درباره سخنان آقای احمدی نژاد گفت: "از نقطه نظر ديپلماتيک اين گل خيلی بدی بود که ايران وارد دروازه خود کرد، چون به نظر من ايران يکصدا محکوم شده است و سازمان ملل بايد عليه ايران اقدام کند."

تنها وزيری که در اين تظاهرات شرکت جست روبرتو کالدرولی، وزير اصلاحات ايتاليا، بود.

تهران پيشتر به تصميم ايتاليا برای برگزاری تظاهرات مقابل سفارت ايران در رم اعتراض کرده بود.

به تلافی اين اقدام، صبح پنجشنبه گروهی از دانشجويان ايرانی در مقابل سفارت ايتاليا در تهران گرد آمدند.

جيانفرانکو فينی، وزيرخارجه ايتاليا، اين هفته طی ديداری رسمی از اسرائيل عليه سخنان آقای احمدی نژاد و همچنين فعاليت هسته ای ايران سخنانی ايراد کرد که مورد اعتراض دولت ايران قرار گرفت.

آقای فينی در آن سفر اظهار اميدواری کرده بود که پرونده اتمی ايران به شورای امنيت سازمان ملل ارجاع شود.

سخنگوی وزارت امورخارجه ايران، اظهارات او را "تبليغاتی و متأثر از عمليات روانی صهيونيستها" و "خارج از نزاکت ديپلماتيک" توصيف کرد.

رم از مهم ترين شرکای تجاری تهران در اتحاديه اروپا به حساب می آيد. ايران چهارمين تامين کننده بزرگ نفت ايتالياست.

دو کشور عمدتا روابط گرمی با يکديگر داشته اند و دولت ايتاليا در زمانی که رياست دوره ای اتحاديه اروپا را به عهده داشت اعلام کرده بود که در جهت نزديکتر کردن ايران و اتحاديه اروپا خواهد کوشيد.

دولت ايران گفته است که اظهارات آقای احمدی نژاد تنها تاييدی بر سياست قديمی ايران نسبت به مناقشه خاور ميانه است، نه نمايانگر تهديدی نظامی عليه اسرائيل.


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved