دوشنبه 30 آبان 1384

جايزه كميسيون ملي حقوق بشر فرانسه به عمادالدين باقي وانجمن دفاع از حقوق زندانيان اعطا شد


تهران- خبرگزاري كار ايران 30/8/1384

كميسيون ملي حقوق بشر فرانسه ضمن تقدير از تلاش‌‏هاي عمادالدين باقي و انجمن دفاع از حقوق ‏زندانيان جايزه‌‏اي را به منظور قدرداني از زحمات اين فعال حقوق بشري اختصاص داد. ‏

به گزارش خبرنگار "ايلنا"، كميسيون ملي حقوق بشر فرانسه اين جايزه را به دليل تلاش‌‏ها و مقالات ‏عمادالدين باقي طي چند سال گذشته در مبارزه با مجازات اعدام و فعاليت‌‏هاي انجمن دفاع از حقوق ‏زندانيان به منظور جلوگيري از اعدام برخي محكومان اعطا كرد.‏


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved