شنبه 14 آبان 1384

مسعود باستاني به زندان بازمي گردد: مصاحبه‎ ‎با روزنامه نگار زنداني‎‏

راديو فردا‎2005-11-05‎‏ ‏ ‏
مسعود باستاني‎ ‎روزنامه نگار كه در مراسم‎ ‎حمايت از‎ ‎اكبر گنجي‎ ‎در مقابل بيمارستان ‏ميلاد دستگير شده بود، ‏پس از چند روز‎ ‎مرخصي قرار است به زندان بازگردد. وي در سال ‏‏1381 به پنج سال ممنوعيت از كار‏‎ ‎‎مطبوعاتي محكوم شده بود و در دادگاه تجديدنظر در ‏سال 1383 نيز به اتهام نشر اكاذيب‏‎ ‎و توهين به شش ماه ‏حبس، پنج سال ممنوعيت از ‏كار مطبوعاتي و صد ضربه شلاق محكوم شد‎. ‎مسعود باستاني در مصاحبه با‎ ‎‎راديو فردا‎ ‎مي گويد: پس از گذشت دو ماه و نيم از‎ ‎دوران حبس، سرانجام دادستان اراك با گرفتن ‏تعهدي ‏غيرقانوني مبني بر اين كه حق ندارم‏‎ ‎در ايام مرخصي مصاحبه اي داشته باشم، ‏با مرخصي من موافقت كرد. ‏وي مي گويد: امروز‎ (‎شنبه) پس از مراجعه به دادستاني و ‏ارائه مدارك و مشكلات زندگيم پس از ازدواج،‎ ‎‎دادستان با تمديد مرخصي من مخالفت كرد. ‏اين در حالي است كه به گفته آقاي باستاني بر‎ ‎خلاف نظر رئيس ‏قوه قضاييه درباره آزادي ‏و عفو وي و برخي ديگر از زندانيان سياسي،‎ ‎هيچ تفاوتي در وضعيت وي به وجود ‏نيامده ‏است. مسعود باستاني قرار است امشب به زندان‎ ‎اراك بازگردد‎‏. ‏
فرين عاصمي‎ ‎‏ ‏
مسعود باستاني‎ ‎روزنامه نگاري كه روز سوم مرداد در مراسم‎ ‎حمايت از‎ ‎اكبر گنجي‎ ‎در ‏مقابل بيمارستان ميلاد ‏دستگير شده بود، پس از چند روز‎ ‎مرخصي قرار است به زندان بازگردد. ‏وي در سال 1381 به پنج سال ‏ممنوعيت از كار‏‎ ‎مطبوعاتي محكوم شده بود و در دادگاه ‏تجديدنظر در سال 1383 نيز به اتهام نشر اكاذيب‏‎ ‎و ‏توهين به شش ماه حبس، پنج سال ‏ممنوعيت از كار مطبوعاتي و صد ضربه شلاق محكوم شد‎. ‎
فرين عاصمي (راديو فردا‎): ‎مسعود باستاني كه در سال 1381 در دادگاه اراك‏‎ ‎به پنج سال ‏ممنوعيت از كار ‏مطبوعاتي محكوم شده بود، به گفته دادگاه اراك هم اكنون‏‎ ‎به همين اتهام ‏دوران محكوميت خود را سپري مي ‏كند. مسعود باستاني از مرخصي خود مي‎ ‎گويد‎: ‎
مسعود باستاني‎: ‎پس از گذشت دو ماه و نيم از دوران حبس من، در پي درخواست‎ ‎خودم و ‏پيگيري خانواده ام، ‏سرانجام دادستان اراك با گرفتن تعهدي غيرقانوني مبني بر‎ ‎اين كه من ‏حق ندارم در ايام مرخصي با كسي ‏مصاحبه كنم، با مرخصي من موافقت كرد و‎ ‎اجازه داد من ‏مدتي را در خارج از زندان مرخصي داشته باشم. ‏رفتار غيرقانوني دادستان‎ ‎از اينجا ناشي شد ‏كه درواقع بر اساس قوانين و آيين نامه اجرايي سازمان زندان ها ‏و‎ ‎اقدامات تربيتي كشور، هر ‏زنداني كه در حال گذراندن دوران محكوميتش است مانند من، مي‎ ‎تواند بر اساس ‏آيين نامه ‏اجرايي سازمان زندان ها ماهانه از پنج روز مرخصي استحقاقي‎ ‎استفاده كند‎. ‎
ف . ع‎: ‎با اين حال آقاي باستاني مي گويد: با وجود اين كه مدارك لازم براي‎ ‎تمديد مرخصي را ‏داشته، دادستان ‏با تمديد مرخصي او موافقت نكرده‎. ‎
مسعود باستاني‎: ‎امروز هم پس از مراجعه به دادستاني و اين كه مداركم را‎ ‎ارائه دادم و اين ‏كه حتي به دادستان ‏گفتم حتي من بر اساس شرايط زندگي سختي خودم پس‎ ‎از ازدواج، ‏اكنون نياز به تمديد مرخصي دارم، ‏دادستان با تمديد مرخصي من مخالفت كرد‎. ‎
ف . ع‎: ‎اين در حالي است كه به گفته آقاي باستاني بر خلاف نظر رئيس قوه‎ ‎قضاييه درباره ‏آزادي و عفو وي ‏و برخي ديگر از زندانيان سياسي، هيچ تفاوتي در وضعيت‎ ‎وي به وجود نيامده ‏است‎. ‎
مسعود باستاني‎: ‎در پي ارسال نامه اي از سوي انجمن دفاع از حقوق زندانيان‏‎ ‎و پيگيري ‏هايي كه توسط آقاي ‏عمادالدين باقي و ساير دوستاني كه در انجمن دفاع از‎ ‎حقوق زندانيان ‏هستند، انجام شده و در پي ارسال نامه ‏آنها، ‌آقاي شاهرودي رياست قوه‎ ‎قضاييه جمهوري ‏اسلامي دستور رسيدگي، عفو و آزادي من و 33 تن از ‏زندانيان سياسي ديگر‏‎ ‎را صادر كرده، ‏اما هنوز كه هنوزه دادستان استان مركزي هيچگونه توجهي به اين ‏دستور‎ ‎نكرده است‎. ‎
ف . ع‎: ‎مسعود باستاني روزنامه نگاري است كه در بازتاب دادن خبرهاي مربوط‎ ‎به اكبر گنجي ‏فعاليت زيادي ‏داشته است. اوي مي گويد: پيگيري اخبار اكبر گنجي در‎ ‎دستگيري او نقش ‏زيادي داشته است‎. ‎
مسعود باستاني‎: ‎بازداشت و انتقال من به زندان اوين در پي اتهام حمايت از‎ ‎اكبر گنجي و ‏انتشار اخبار گنجي و ‏نيز شركت در تجمعات غيرقانوني بود كه اين تجمع را‎ ‎مسئولين پرونده ‏من در تهران كه در دادسراي فرودگاه ‏است، تجمع وبلاگ نويسان عنوان‎ ‎كردند، حال اين كه ‏من اصلا به قصد شركت در تجمع نرفته بودم و تنها ‏اميدوار بودم كه‎ ‎بتوانم با مراجعه به ‏بيمارستان ميلاد و صحبت با رئيس بيمارستان بتوانم خبري از‎ ‎وضعيت ‏سلامتي و جسمي ‏آقاي گنجي كه بيش از پانزده روز بود به بيمارستان منتقل شده‎ ‎بود كسب كنم و خبر را ‏‏منتشر كنم‎. ‎
ف . ع‎: ‎مسعود باستاني قرار است امشب به زندان اراك بازگردد
‎2005-11-05‎‏ ‏


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved