دوشنبه 21 آذر 1384

مصاحبه فاطمه كمالي همسر عمادالدين باقي با راديو امريكا درباره مراسم اهداي مدال در نخست وزيري ‏فرانسه


راديو آمريكا 21 /9/1384‏
راديو آمريكا: روز دوشنبه همسر آقاي عمادالدين باقي با نخست وزير فرانسه آقاي دوميل ملاقات و به نيابت از ‏شوهرش جايزه‌اي دريافت كرد بعد از پايان مراسم از خانم باقي خواستيم درباره نحوه و اصولاً خود اين جايزه براي ما ‏بگويد.‏
فاطمه كمالي براي دريافت مدال از دست نخست وزير فرانسه و كميسيون حقوق بشر فرانسه كه اهدا مي‌شد به پاريس ‏دعوت شديم در كاخ نخست وزيري برنامه برگزار شد و من از طرف خودم و همسرم و انجمن دفاع از حقوق زندانيان ‏تشكر كردم و اميدوارم كه با كسب موفقيت‌هاي روز افزون‌تر شايستگي اين محبت‌ها و افتخارات را داشته باشيم در ضمن ‏براي اينكه آقاي باقي خودشان نتوانستند براي دريافت مدال حضور پيدا كنند اظهار تاسف كردم.‏
راديو آمريكا: در برابر اين پرسش كه دليل عدم حضور آقاي عمادالدين باقي در كاخ نخست وزيري فرانسه چه بود و آيا ‏ايشان به ميل خودشان غايب بودند همسر آقاي باقي مي‌گويند:‏
فاطمه كمالي: در رابطه با عدم حضور آقاي باقي بايد توضيح دهم سال قبل ايشان براي ارائه مقاله‌اي با عنوان دمكراسي ‏در ايران در دانشگاه استنفورد آمريكا در جمعه 21 مه 2004 برابر با 1 خرداد 83 بايد حضور پيدا مي‌كردند البته همزمان ‏براي مراسمي در كانادا و چند كشور آماده شده بودند كه در هنگام خروج آقاي باقي و خانواده كه ايشان را همراهي ‏مي‌كردند را برگردانيدند و مانع از حضور ايشان در اين مجامع شدند و هنوز هم با توجه با اقدامات مختلف توجه نشده و ‏براي اين مراسم هم حاضر به دادن پاسپورت نشدند.‏
فاطمه كمالي: در باره اهميت جايزه براي اين زوج مدافع حقوق انساني خانم باقي اظهار داشت:‏
‏-‏ در رابطه با اهميت اين جايزه بايد بگويم كه اين جايزه از سه جنبه براي ما مهم و قابل اهميت است اول اينكه ‏بايد بگويم بدون شك براي يك ‏NGO‏ نو پا قابل توجه و مايه اميدواري است و از عوامل موفقيت مي‌تواند ‏باشد. دوم اينكه اين اتفاق نشان مي‌دهد كه دنيا نسبت به حقوق بشر توجه و حساسيت دارد و نگاه به آينده ‏اين نويد را به ما مي‌دهد كه كشورها به سمت خانواده جهاني حقوق بشر حركت مي‌كنند.‏
و سوم مورد اين است كه فرصتي پيش آورده شد كه آقاي باقي طرح پيشنهادي نامگذاري روز جهاني دفاع از ‏حقوق زنداني و جايزه بهترين زندانبان را مطرح كنند و خواسته‌اند به وسيله چند سازمان معتبر حقوق بشري ‏حمايت شوند كه گام مفيدي در راه دفاع از كرامت انساني برشمردند.‏
راديو آمريكا: آيا ممكن است كه در اين باره توضيحات بيشتري بفرماييد .‏
فاطمه كمالي: اگر بخواهم در اين مورد توضيحات بيشتري بدهم بايد بگويم بعد از جلسه براي اهداي مدال بود كه ‏طرح پيشنهادي آقاي باقي را به دبير و اعضاي كميسيون فرانسه و نخست‌وزيري تقديم كردم كه در آن طرح، آقاي ‏باقي پيشنهاد نامگذاري روز جهاني حقوق زنداني و بهترين زندانبان را اظهار پيشنهاد كرده بودند ايشان اظهار ‏داشتند در حال حاضر ما روزها و مناسبت‌هاي ملي يا جهاني مختلفي داريم. مانند روز جهاني حقوق بشر، روز ‏جهاني كارگر، روز جهاني آزادي مطبوعات ، روز جهاني مبارزه با ايدز، روز جهاني مبارزه با اعدام و حتي روز جهاني ‏توالت را داريم و اين در حالي است كه پديده زندان قدمتي ديرينه‌تر از بسياري موارد ديگر دارد و مشكلي انساني ‏است و نحوه برخورد با زنداني در حقيقت از مظاهر و شاخص‌هاي نقض حقوق بشر است و همه جوامع با آن سرو كار ‏دارند چنين روزي مقرر نشده البته بايد كارشناسانه و دلايل موجهي براي روز مقرر شده وجود داشته باشد و آقاي ‏باقي اين روز را 5 مارس برابر با 15 اسفند شمسي را در نظر گرفته و منظور كرده‌اند و يك دلايلي براي انتخاب اين ‏روز دارند كه به صورت جداگانه مطمئناً ارائه خواهند داد . در هر صورت ايشان معتقد هستند كه با بررسي اين ‏پيشنهاد و موافقت با آن و اعلام اين روز جهاني و به وسيله چند سازمان معتبر حقوق بشري بتوانند يك گام مفيد ‏در راه دفاع از حقوق زنداني و كرامت انسان بر داشته شود البته اين طرح فوايدي براي روز جهاني دفاع از زنداني ‏برشمرده كه يقيناً در اختيار رسانه‌ها قرار مي‌گيرد.‏
راديو آمريكا: با تبريك مجدد به شما و همسرتان آقاي عمادالدين باقياين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved