شنبه 10 دی 1384

موضوع خاصي نيست

باشگاه خبرنگاران جوان7/10/1384
اختلاف بين انجمن دفاع از حقوق زندانيان و كانون مدافعان حقوق بشر؟
عمادالدين باقي: موضوع خاصي نيست، فقط در خواست ما را رد كرده‌اند
برخي رسانه ها در روز گذشته از قول محمد شريف، سخنگوي كانون مدافعان حقوق بشر نوشتند كه اين كانون با اكثريت آرا تصويب كرده است كه در سمينار انجمن دفاع از حقوق زندانيان شركت نكند و شركت خود را در جلسات مقدماتي سمينار وابسته به اين انجمن را نيز تكذيب كردند.
عمادالدين باقي، دبير كل انجمن دفاع از حقوق زندانيان در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در مورد علل بروز اين موضوع گفت: هيچ اتفاق خاصي نيفتاده است. ما از 10 سازمان،‌ تشكل و NGO دعوت كرديم تا به صورت مشترك يك سمينار برگزار كنيم. برخي‌ها جواب داده‌اند كه از اين ميان، تعدادي مخالفت كردند و تعدادي موافقت.
وي ادامه داد: كار ما در حد نامه نگاري بوده و آنان هم پاسخ داده‌اند، فقط همين.
باقي افزود: ما هم به برخي از دعوت‌هايي كه از ما مي‌شود، پاسخ منفي مي‌دهيم. پس اتفاق مهمي روي نداده است


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved