دوشنبه 12 دی 1384

كيهان:كروبي صبا را متوقف كرد ( خبر ويژه )

كيهان-سه شنبه 6 دی 1384- 24 ذی‏‎ ‎القعده 1426- 27 دسامبر 2005- سال شصت و چهارم-شماره ‏‏18416صفحه (2) ‏

يك گزارش موثق حاكي از آن است كه چند تن از سرمايه داران مقيم داخل و خارج كشور ‏تأمين بخشي از هزينه راه اندازي و اداره تلويزيون ماهواره اي «صبا» متعلق به آقاي كروبي را ‏برعهده گرفته اند.
برپايه همين گزارش افرادي نظير محمد قوچاني، عمادالدين باقي و... در تنظيم برنامه هاي ‏سياسي اين شبكه همكاري دارند و در همان حال ابراهيم نبوي و چند عنصر فراري ديگر از ‏محل پناهندگي خود در آمريكا و ساير كشورهاي اروپايي با اين شبكه همكاري خواهند ‏داشت.
گفته مي شود آقاي كروبي در پي تذكرات برخي از دوستان دلسوز خود تصميم گرفته است ‏كه موقتاً راه اندازي آن را متوقف كند. همزمان با اين تصميم كروبي، بهروز افخمي كه قرار بود ‏مسئوليت اين شبكه را برعهده داشته باشد، طي نامه اي خطاب به دكتر لاريجاني، دبير ‏شوراي عالي امنيت ملي، ضمن اعتراض به اين شورا كه چرا راه اندازي شبكه صبا را ‏غيرقانوني اعلام كرده، كوشيده است، تصميم آقاي كروبي در راه اندازي شبكه مزبور را به ‏اعلام غيرقانوني بودن آن از سوي شوراي عالي امنيت ملي نسبت دهد.
گفتني است بهروز افخمي، از مدتها قبل در پي راه اندازي يك شبكه تلويزيوني ماهواره اي در ‏خارج از كشور بود و براي اين منظور موافقت آقاي خاتمي رئيس جمهور وقت را نيز براي ‏دريافت يك وام 400 هزار دلاري جلب كرده بود كه افشاي اسناد آن از سوي كيهان مانع از ‏پرداخت اين وام غيرقانوني به وي شد.‏


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved