یکشنبه 7 اسفند 1384

تکذيب خودکشی روزنامه نگار ايرانی در زندان


بي بي سي - شنبه 18 فوريه 2006‏

در پی انتشار گزارشهايی حاکی از خودکشی نافرجام الهام افروتن، روزنامه نگار زندانی ايرانی، مديرکل ‏زندانهای استان تهران اين گزارشها را تکذيب کرده است.‏
سهراب سليمانی، مديرکل زندانهای استان تهران به خبرگزاری دانشجويان ايران گفته که خانم افروتن نه ‏خودکشی کرده و نه اقدام به خودکشی و در حال حاضر در بند زنان زندان اوين در تهران به سر می ‌برد ‏و حالش خوب است. ‏
الهام افروتن که از گردانندگان هفته نامه محلی تمدن هرمزگان در بندرعباس در جنوب ايران بوده در پی ‏انتشار مقاله ای طنزگونه در اين هفته نامه که مقامهای جمهوری اسلامی آن را توهين به آيت الله خمينی، ‏بنيانگذار جمهوری اسلامی قلمداد کردند بازداشت شد و بنابر گزارشها از 23 ژانويه (سوم بهمن) در ‏زندان به سر می برد.‏
روزنامه همبستگی در شماره روز پنجشنبه شانزدهم فوريه (27 بهمن) خود از عبدالرضا شيخ الاسلامی ‏استاندار هرمزگان نقل کرده بود که الهام افروتن دو بار در زندان خودکشی کرده است و سازمان ‏گزارشگران بدون مرز نيز با انتشار بيانيه ای نسبت به سرنوشت وی ابراز نگرانی کرده و از ‏گزارشهايی حکايت کرده است که بنابر آنها خانم افروتن در زندان دست به خودکشی ناموفقی زده و پس ‏از آن در حال اغما فرورفته است.‏
محسن يکتن خدايی مديرکل داگستری استان هرمزگان به خبرنگاران گفته که با قاضی پرونده و مديرکل ‏زندانهای استان تهران تماس گرفته و آنها موضوع خودکشی را بشدت تکذيب کرده و گفته اند که متهمان ‏از لحاظ روحی و روانی در شرايط مطلوبی به سرمی ‌برند.‏
به گفته وی، پرونده هفته نامه تمدن هرمزگان دو متهم دارد که هر دو در زندان تهران به سر می ‌برند و ‏علت اينکه پرونده برای رسيدگی به تهران فرستاده شده اين است که مدير مسئول نشريه نماينده مجلس ‏است و بنابر قانون، اتهامات نمايندگان مجلس بايد در دادگاههای پايتخت مورد رسيدگی قرار گيرد. ‏
علی ديرباز مديرمسئول هفته نامه که نماينده بندرعباس در مجلس شورای اسلامی است پس از احضار به ‏دادگاه با سپردن وثيقه سی ميليون تومانی آزاد شده است.‏
او خواهان مجازات گردانندگان نشريه خود شده است.‏
مقاله ای که الهام افروتن و يکی ديگر از گردانندگان تمدن هرمزگان به دليل درج آن در اين هفته نامه ‏بازداشت شده اند، ابتدا در سايت اينترنتی خبرنامه گويا منتشر شده بوده و آن گونه که از گردانندگان اين ‏هفته نامه نقل شده، خانم افروتن صرفاً با نگاه کردن به عنوان مقاله که به بيماری ايدز مربوط می شده، به ‏اشتباه و بدون توجه کافی به محتوای آن اقدام به قرار دادن آن در ميان صفحات هفته نامه کرده است.‏
در پی انتشار اين مقاله، تظاهراتی در شهرهای مختلف استان هرمزگان برپا شد و امامان جمعه اين استان ‏عليه آن سخن گفتند و سرانجام، دادگستری استان حکم به جمع آوری همه نسخه های اين نشريه و ‏بازداشت گردانندگان آن داد.‏
هيئت نظارت بر مطبوعات کشور نيز با تشکيل جلسه فوق العاده ای امتياز اين هفته نامه را لغو کرد.‏
سازمان گزارشگران بدون مرز، انجمن دفاع از حقوق زندانيان، انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران و ‏دفتر تحکيم وحدت، مهمترين تشکل دانشجويی ايران نسبت به وضعيت الهام افروتن ابراز نگرانی کرده و ‏خواهان آن شده اند که نهادهای غيردولتی درباره اين واقعه تحقيق و بررسی کنند
آن گونه که سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرده، به الهام افروتن اجازه ملاقات با وکيل يا خانواده ‏و همکارانش داده نشده و او و شش تن ديگر از گردانندگان هفته نامه تحت فشار قرار دارند که اعتراف ‏کنند برای توهين به آيت الله خمينی از خارج از ايران دستور گرفته بوده اند.‏
عمادالدين باقی، رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان طی نامه ای به رئيس قوه قضائيه، انتشار اخبار ‏نگران کننده در مورد الهام افروتن را ناشی از عدم حضور وکيل در مرحله بازپرسی دانسته است.‏
دفتر تحکيم وحدت نيز با صدور اطلاعيه ای اعلام کرده که پرونده هفته نامه تمدن هرمزگان اسباب ‏فشاری بر مديرمسئول و فرصتی برای تسويه حسابهای گروهی شده است.‏
ف. م. سخن، نويسنده مقاله طنزی که انتشار آن به بسته شدن هفته نامه تمدن هرمزگان انجاميده با درج ‏اطلاعيه ای در خبرنامه گويا از اينکه مقاله اش باعث گرفتاری الهام افروتن و ديگر گردانندگان هفته نامه ‏شده ابراز تأسف کرده و خواهان آزادی خانم افروتن شده است.‏


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved