چهارشنبه 10 خرداد 1385

کتاب «آخرین بهار»؛ یکصد سال مبارزه برای آزادی بیان و مطبوعات در ایران نوشته احمد رافت به معرض فروش گذاشته شد

رادیو فردا2006-03-23
احمد رافت گزارشگر رادیو فردا در رم به تازگی کتابی منتشر کرده است با عنوان «آخرین بهار». این کتاب روز اول فروردین ماه 1385 در کتاب فروشی ها در معرض فروش قرار گرفت. آقای رافت می گوید: زیرتیتر این کتاب هست «یکصدسال مبارزه برای آزادی بیان و مطبوعات در ایران» و در حقیقت به بررسی آخرین بهار مطبوعات موسوم به دوم خردادی می پردازد و در آن برخی چهره های شناخته شده آن زمان مانند عمادالدین باقی، ابراهیم نبوی، احمد زیدآبادی و ماشاءلله شمس الواعظین درباره تجربیاتشان می گویند و همچنین گفتاری است با خانم مهرانگیز کار و محسن سازگارا. به گفته احمد رافت، در کتاب آخرین بهار، کارهایی از نیک آهنگ کوثر کاریکاتوریست مقیم کانادا نیز به چاپ رسیده تا به نوعی تمامی ابعاد مختلف موضوع مورد بررسی قرار گیرد. احمد رافت می گوید: در تالیف این کتاب مریم افشنگ با من همکاری داشته در تهیه یک سری روزنگار آن دوران که چگونه روزنامه ها بسته شدند. آقای رافت می گوید: در کتابش دلایل عدم دوام آزادی مطبوعات را در چهار دوره تاریخی مورد تحلیل قرار می دهد.


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved