چهارشنبه 17 خرداد 1385

گفتگو با راديو فردا درباره کارنامه انجمن دفاع از حقوق زندانیان

راديو فردا17/3/1385برابربا7ژوين2006
گزارش سالانه کارنامه انجمن دفاع از حقوق زندانیان: مصاحبه با عمادالدین باقی

انجمن دفاع از حقوق زندانیان در گزارشی سالیانه به کارنامه این انجمن در سال 84 پرداخته است. عمادالدین باقی رئیس هیات مدیره این انجمن در مصاحبه با رادیو فردا می گوید: در سال 84 نسبت به سال 83 میزان خدماتی که ارائه شده، چند برابر افزایش یافته؛ مساله خانواده زندانیان جزو وظایف اصلی انجمن نیست، اما مواردی ما داشتیم؛ همچنین درباره اتاق های مشاوره، وقتی که برای اولین بار در اردیبهشت سال 84 نامه ای را منتشر کردیم، فکر نمی کردیم موثر باشد و هرچند که با انجام این کار توسط ما مخالف شد، اما خود قوه قضاییه و سازمان زندان ها اعلام کردند چنین کاری را انجام خواهند داد. آقای باقی می گوید: برنامه سال 85 اکنون در دست بررسی است و ظرف یک هفته آینده توسط هیات مدیره جدید تصویب می شود. آنچه که مسلم است دو وظیفه اصلی انجمن یکی دفاع حقوقی از زندانیان صرفنظر از این که اتهامشان و پرونده شان چیست و دوم تهیه گزارش سالانه از وضع زندان های کشور است.

توماج طاهباز


انجمن دفاع از حقوق زندانیان در گزارشی سالیانه به کارنامه این انجمن در سال 84 پرداخته است. عمادالدین باقی رئیس هیات مدیره این انجمن در مصاحبه با رادیو فردا می گوید:
عمادالدین باقی: همانطوری که در کارنامه می بینید، در سال 84 نسبت به سال 83 میزان خدماتی که ارائه شده، چند برابر افزایش یافته. مساله خانواده زندانیان جزو وظایف اصلی انجمن نیست، اما مواردی ما داشتیم که به دلیل وضعیت اضطراریشان و مشکلات حادی که داشتند، از طریق کمک های مردمی مبالغی را به برخی از این خانواده ها رساندیم. درباره اتاق های مشاوره، وقتی که برای اولین بار در اردیبهشت سال 84 نامه ای را منتشر کردیم و مطبوعات هم اغلب به صورت کامل آن را چاپ کردند و این درخواست را مطرح کردند، ما فکر نمی کردیم تاثیر داشته باشد. گرچه به ما چنین اجازه ای ندادند و احتمالا به این زودی ها نخواهند داد که در زندان ها اتاق های مشاوره حقوقی رایگان برای زندانیان داشته باشیم، اما اتفاق جالبی که افتاده این است که از سوی خود رئیس قوه قضاییه و سازمان زندان ها اعلام شده در زندان ها چنین کاری را خواهند کرد. مهم این نیست که این ایده توسط ما یا گروه دیگری اجرا شود. مهم این است که ما فکر می کنیم موفق شدیم چنین ایده ای را و ضرورت وجود چنین اتاق مشاوره رایگانی را مطرح کنیم، ولو این که اجازه ندهند ما خودمان این کار را انجام دهیم.

توماج طاهباز (رادیو فردا): در کارنامه سالیانه به مکاتباتی با مقامات مربوطه قضایی درباره حل مشکلات 34 زندانی سیاسی اشاره شده. آیا این به این معنا است که انجمن دفاع از حقوق زندانیان معتقد است 34 زندانی سیاسی در زندان های ایران هستند؟

عمادالدین باقی: لیستی از زندانیان سیاسی که البته برای چند ماه پیش است و من موفق نشدم به روزش کنم، موجود است که اسامی زندانیان سیاسی را به طور دقیق مشخص کرده. تعدادشان بیشتر از این است، اما آن تعدادی که بیشتر مورد توجه بود یا به ما مراجعه داشتند و پرونده ای از اینها تشکیل شده بود، اینها را ما در نامه مورد توجه قرار دادیم. افراد خارج از این لیست اتهاماتشان درست است که در لیست زندانیان سیاسی جا می گیرد، اما اتهامات خیلی خاص بوده و این 34 نفر کسانی هستند که به نوعی پیگیری هایی پیشتر درباره آنها صورت گرفته بوده.

ت . ط: مهمترین برنامه های انجمن برای سال 85 چیست؟

عمادالدین باقی: برنامه سال 85 اکنون در دست بررسی است و ظرف یک هفته آینده توسط هیات مدیره جدید تصویب می شود. آنچه که مسلم است دو وظیفه اصلی انجمن یکی دفاع حقوقی از زندانیان صرفنظر از این که اتهامشان و پرونده شان چیست و دوم تهیه گزارش سالانه از وضع زندان های کشور است.اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved