جمعه 26 خرداد 1385

حقوق بشر ، از حرف تا عمل:مهندس طبرزدي

زنداني مهندس حشمت الله طبرزدي مدير مسئول هفته نامه توقيف شده پيام دانشجو
از سايت جبهه دموكراتيك

((تجليل از چهار اصلاح طلب ديني))

ترديدي نيست كه حرف مقدمه عمل است . به بيان ديگر ، حرف ، بيان فكر و انديشه است ، بنابراين هر اندازه انديشه عميق تر و گسترده تر باشد ، حرف پخته تر و عمل مفيد تر و موثر تر خواهد بود . اما اگر حرف زياده از حد باشد ، حتي اگر انديشه به روز ، مدرن و رو به جلو هم باشد ، اما با عمل توام نباشد ، آن انديشه و حرف چيزي جز تكرارالفاظ بي تاثير توسط زبان نيست . افكار روشن و مدرن امري لازم و بلكه براي بشر حياتي است كه اگر نباشد ، زندگي از معنا ومفهوم تهي خواهد شد . مثلا سخن از((دمكراسي )) ((حقوق بشر )) ((سكولاريزم )) آزادي و حقوق اساسي ملت ، ازدلپذيرترين و زيباترين واژه گائي است كه انسان را به وجد مي آورد . و به زندگي اجتماعي او شادي و اميد ميبخشد . اما همين انديشه هاي نغز وسخنان گهر بار اگر با عمل همراه نباشد ، نوعي تناقض ياس آلود را به وجود مي آورد . من امروز ميخواهم از كساني سپاسگذاري كنم كه كمتر از برخي ديگر ، ممكن است اين سخنان زيبا را تكرار كنند ، اما بيشتر از آنها به بخش هائي ازهمين سخنان عمل ميكنند . تعداد اين گونه افراد بي ادعا اما اهل عمل زياد است ، ولي من در اين نوشته فقط به چند تن از آنان اشاره ميكنم . اين افرادي كه فعلا نام ميبرم البته از بين اصلاح طلبان هستند ودروقت ديگر از اپوزيسيون نيز خواهم گفت ، يكي از اين افراد ، ايته الله منتظري است . ايشان اگرچه با تفكر مدرن ، كمتر آشنائي دارد و بيشتر به درس و بحث هاي سنتي خود عادت كرده است ، اما عمل او در دفاع از حقوق ديگران و عمل به مباني حقوق بشر، يك عمل مدرن است . تا آنجا كه من اطلاع دارم ، ايشان از حاميان بدون ادعاي زندانيان سياسي و خانواده هاي آنان است . او همه عمر خود را صرف دفاع از حقوق ديگران كرده است . شايد اگر هر كس ديگر درشرايط و سن و سال او بود بقيه عمرخود را به استراحت ميپرداخت . من به سهم خود از خلق خوي انساني او سپاسگذارم . اگر چه با بخش زيادي از افكار او مخالفم اما از عمل اخلاقي او تجليل ميكنم. وقتي به اين گونه افراد بر ميخورم ، اين عبارت بيشتر برايم معنا ميبايد كه ، به عمل كار برآيد / به سخن گفتن نيست . نفر دومي كه بايد نام ببرم عماد الدين باقي است . شايد باقي همچون روشنفكران سكولار براي دمكراسي و حقوق بشر ، سينه چاك نكند و يك مدعي دو آتشه نباشد . و حتما به لحاظ فكري بين امثال من با او اختلافات زيادي وجودباشد ، اما هميشه از رفتار انساني و نيكوي او تجليل كرده ام . به راستي كدام زنداني سياسي يا خانواده اوست كه محبت ها و مهرباني هاي اين روشنفكر مذهبي را درك نكرده باشد . بارها و بارها ديده ام كه برخي روشنفكران سكولار كه به لحاظ انديشه، خود را به آنها نزديكتر ميدانم تا به باقي ، از سر جهل يا حسادت ، زبان به بدگوئي درباره اين انسان خوش نيت و نيكوكردار گشوده اند . در صورتيكه خود ، مجسمه عيب اند و بي عملي بالاترين عيب آنهاست .

نفر سومي كه بايد از او ياد كنم و از همين روشنفكران ديني عصر ماست ، دكتر هاشم اقاجاري است . فردي كه براي ابراز عقيده خود ، به مدت 2 سال زير حكم اعدام بود و من يك سال توفيق داشتم تا با او هم سلول باشم . من و ايشان به لحاظ مشي فكري – سياسي اختلافات زيادي داريم ، اما عملا او را كسي يافتيم كه دفاع از حقوق بشر و سركشي به خانواده زندانيان سياسي را از وظايف قطعي انساني خود ميداند . براستي مشاهده چنين افرادي آن هم در شرايط بسيار سخت زندان و فراق ، انسان را به اين نتيجه گيري قطعي ميرساند كه انسانيت به عقيده و تفكر نيست . بلكه اين عقيده و تفكر است كه از عمل انساني و اخلاق نيكو ، اعتبار ميگيرد ، شايد اينجا حق با ((كانت )) باشد كه حتي ((دين )) و ((خدا )) از اخلاق اعتبار يا اصالت وجودي ميگيرد .

و بالاخره نفر چهارم از روشنفكران ديني و اصلاح طلب در اين زمينه خاص ، اقاي مهندس موسوي خوئيني است . درباره سرشت انساني و عمل غير سياسي و فارغ از ايدئولوژيك او بايد پاي صحبت زندانيان زندانيان سياسي به ويژه دانشجويان زنداني ، در دوران كوي دانشگاه نشست . اونيز با رفتار انساني خود ، مرز خودي و غير خودي را شكست و اثبات كرد كه اين حزب و گروه است كه از انسان اعتبار ميگيرد ، نه اينكه انسان از آنها اعتبار كسب كند . اي كاش از اين گونه افراد ، در بين روشنفكران ديني و سكولار زيادتر ميداشتيم .

ايران / تهران / زندان اوين / بند 350 كارگري / 20/خرداد /85اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved