شنبه 28 مرداد 1385

توضيحي درباره يكي از مصاحبه‌هاي راديو فردا


مهتاب فريد پرسشگر راديو فردا در مصاحبه‌اي به تاريخ 13 آگوست 2006 با راديو از آقاي فخرآور سئوال مي‌كند:
من مي‌خواهم بدانم حكم تير شما كي صادر شد چون بنا به گفته آقاي عمادالدين باقي كه ايشان رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان هستند مي‌گويند حكم تير شما صادر شده بود؟
پس از توضيح پاسخگو درباره زمان صدور حكم تير پرسشگر دوباره سئوال مي‌كند:
آقاي عمادالدين باقي مي‌گويند شب اولي كه اكبر گنجي از زندان آزاد شده بود شما رفتيد اكبر گنجي را ديديد و اين با توجه به زماني بود كه حكم‌تير شما صادر شده بود. شما نترسيديد؟
متاسفانه پرسشگر هيچ ماخذي براي ادعاي خويش ذكر نكرده است و اينجانب عمادالدين باقي تاكنون در هيچ رسانه يا مجلسي سخناني را كه در بالا گفته شده بر زبان نياورده‌ام.


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved