شنبه 11 شهریور 1385

ايسنا:وكيل مدافع عمادالدين باقي از برگزاري آخرين جلسه‌ي بازپرسي موكلش در هفته‌ي آينده خبر داد

گزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي1385/06/10

صالح نيكبخت در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار داشت: سومين جلسه‌ي بازپرسي موكلم كه آخرين جلسه‌ نيز خواهد بود، در مورد اتهام تشكيل يك Work Shop براي آموزش حقوق بشر در امارات متحده‌ي عرب برگزار خواهد شد و وي در اين جلسه به ارائه توضيحاتي خواهد پرداخت.
وي تصريح كرد: در اين Work Shop چهار نفر از سوي موكلم معرفي شده و دعوت‌كننده اين Work Shop را وابسته به سازمان ملل متحد معرفي كرده بود، ولي پس از آنكه مدعوين متوجه مي‌شوند كه اين ارگان وابستگي به سازمان ملل متحد ندارد و موضوعات ديگري را مطرح مي‌كند به عنوان اعتراض آن را ترك مي‌كنند.
نيكبخت ادامه داد: در همين رابطه آنان سال گذشته به مراجع قضايي احضار مي‌شوند و دو نفر از آنان مدتي در زندان باقي مي‌مانند و دو نفر ديگر كه همسر و دختر عمادالدين باقي بودند پس از چند جلسه بازپرسي كه صحت اظهارات آنان به اثبات مي‌رسد، آزاد مي‌شوند و پرونده ظاهرا در مورد آنان مختومه مي‌شود.
وكيل مدافع باقي خاطرنشان كرد: از سويي چون موكلم خود را مسوول اعزام اين افراد معرفي كرده بود وي را نيز احضار كردند. لازم به توضيح است قبلا مقالاتي از سوي موكلم منتشر شده بود و دعوت كنندگان كه خود را وابسته به سازمان ملل معرفي كرده بودند را و اين امر نيز خلاف بوده است، از سوي موكل در اين مقالات به باد انتقاد گرفته شده‌ بودند.
نيكبخت از بيان ساير جزئيات پرونده خودداري كرد.


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved