یکشنبه 12 شهریور 1385

سومين جلسه بازپرسي پرونده عمادالدين باقي صبح امروز در شعبه 14 بازپرسي دادسراي انقلاب برگزار ‌‏شد

يكشنبه 12 شهريور 1385
جلسه بازپرسي عمادالدين باقي برگزار شد، ايسنا
سومين جلسه بازپرسي پرونده عمادالدين باقي صبح امروز در شعبه 14 بازپرسي دادسراي انقلاب برگزار ‌‏شد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، عمادالدين باقي، رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان در اين جلسه ضمن پاسخ به سوالات بازپرس پرونده در رابطه با اعزام يك گروه براي شركت در كارگاه آموزشي حقوق بشر در امارات حدود يك سال و نيم پيش، متن گزارش روزنامه واشنگتن پست و برخي مقاله‌‏هاي خود در مورد اعزام اين گروه را به بازپرس پرونده ارايه داد.

موضوع پرونده عمادالدين باقي مربوط به اعزام يك گروه براي شركت در كارگاه آموزشي حقوق بشر در دوبي امارات بود كه مسوولان اين "ورك‌‏شاپ" در ابتدا عنوان كردند اين كارگاه آموزشي از طرف سازمان ملل متحد (UN) برگزار مي‌‏شود اما بعد از آن مشخص شد كه سازمان ملل در برگزاري اين كارگاه آموزشي هيچ نقشي نداشته است.

شركت‌‏كنندگان در اين كارگاه آموزشي بلافاصله به دليل برخي از مسايل حقوق بشري، اعتراض خود را اعلام ‌‏كردند كه برخي از آنان در اين كارگاه آموزشي اسفند ماه سال گذشته بازداشت شدند.

در پايان اين جلسه قراري براي عمادالدين باقي صادر نشد و وقت جلسه‌‏ بعدي يا ختم رسيدگي نيز اعلام نشد.


سومين جلسه بازپرسي عمادالدين باقي برگزار شد
تهران- خبرگزاري كار ايرانتاريخ :12/06/1385 ساعت : 12:51

سومين جلسه بازپرسي رسيدگي به پرونده عمادالدين باقي، روزنامه‌‏نگار و فعال حقوق بشري صبح امروز در شعبه 14 بازپرسي دادسراي انقلاب برگزار ‌‏شد

به گزارش خبرنگار "ايلنا"، در اين جلسه عمادالدين باقي ضمن پاسخ به سوالات بازپرس پرونده در خصوص موضوع مربوط به اعزام يك گروه براي شركت در كارگاه آموزشي حقوق بشر در دوبي امارات كه به يك سال و نيم پيش برمي‌‏گردد، متن گزارش روزنامه واشنگتن پست و برخي مقاله‌‏هاي خود در خصوص اعزام اين گروه را به بازپرس پرونده ارايه داد.
در اين جلسه قراري براي باقي صادر نشد و وقت جلسه‌‏ بعدي نيز تعيين نشد.
موضوع پرونده عمادالدين باقي كه رياست انجمن دفاع از حقوق زندانيان را برعهده دارد، مربوط به اعزام يك گروه براي شركت در كارگاه آموزشي حقوق بشر در يك سال و نيم پيش در دوبي امارات بود كه مسوولان اين "ورك‌‏شاپ" در ابتدا عنوان كردند اين كارگاه آموزشي از طرف سازمان ملل متحد (UN) برگزار مي‌‏شود اما بعد از آن مشخص شد كه سازمان ملل در برگزاري اين كارگاه آموزشي هيچ نقشي نداشته است. شركت‌‏كنندگان در اين كارگاه آموزشي همان جا به دليل طرح برخي مسايل غير از مسايل حقوق بشري، اعتراض خود را اعلام ‌‏كردند.
برخي شركت‌‏كنندگان در اين كارگاه آموزشي حقوق بشر، اسفند ماه سال گذشته بازداشت و براي آنها پرونده‌‏هايي تشكيل شده است.


تاريخ :12/06/1385 ساعت : 13:08

سومين جلسه بازپرسي عمادالدين باقي برگزار شد
تهران- خبرگزاري كار ايران

سومين جلسه بازپرسي رسيدگي به پرونده عمادالدين باقي، روزنامه‌‏نگار و فعال حقوق بشر صبح امروز در شعبه 14 بازپرسي دادسراي انقلاب برگزار ‌‏شد.
به گزارش خبرنگار "ايلنا"، در اين جلسه عمادالدين باقي ضمن پاسخ به سوالات بازپرس پرونده در خصوص موضوع مربوط به اعزام يك گروه براي شركت در كارگاه آموزشي حقوق بشر در دوبي امارات كه به يك سال و نيم پيش برمي‌‏گردد، متن گزارش روزنامه واشنگتن پست و برخي مقاله‌‏هاي خود در خصوص اعزام اين گروه را به بازپرس پرونده ارايه داد.
در اين جلسه قراري براي باقي صادر نشد و وقت جلسه‌‏ بعدي نيز تعيين نشد.
موضوع پرونده عمادالدين باقي كه رياست انجمن دفاع از حقوق زندانيان را برعهده دارد، مربوط به اعزام يك گروه براي شركت در كارگاه آموزشي حقوق بشر در يك سال و نيم پيش در دوبي امارات بود كه مسوولان اين "ورك‌‏شاپ" در ابتدا عنوان كردند اين كارگاه آموزشي از طرف سازمان ملل متحد (UN) برگزار مي‌‏شود اما بعد از آن مشخص شد كه سازمان ملل در برگزاري اين كارگاه آموزشي هيچ نقشي نداشته است. شركت‌‏كنندگان در اين كارگاه آموزشي همان جا به دليل طرح برخي مسايل غير از مسايل حقوق بشري، اعتراض خود را اعلام ‌‏كردند.
برخي شركت‌‏كنندگان در اين كارگاه آموزشي حقوق بشر، اسفند ماه سال گذشته بازداشت و براي آنها پرونده‌‏هايي تشكيل شده است.اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved