چهارشنبه 5 مهر 1385

زمينه بروز فجايعي كه در مورد زهرا كاظمي اتفاق افتاد، وجود دارد

عمادالدين باقي:
مفاد آيين‌‏نامه سازمان زندان‌‏ها در مورد موسوي خوئيني رعايت نمي‌‏شود
تهران- خبرگزاري كار ايران تاريخ :04/07/1385

رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان گفت: مفاد آيين‌‏نامه سازمان زندان‌‏ها در مورد موسوي خوئيني رعايت نمي‌‏شود.

عمادالدين باقي با اشاره به پيگيري‌‏ها و اقدامات انجمن دفاع از حقوق زندانيان در مورد علي‌‏اكبر موسوي خوئيني‌، به خبرنگار "ايلنا" گفت: در مورد آقاي موسوي‌‏خوئيني ما علاوه‌‏ بر ارسال نامه‌‏اي به رييس قوه قضاييه و وزير اطلاعات‌‏، بيانيه‌‏اي منتشر كرديم و در آن به تخلفات صورت‌‏گرفته در جريان رسيدگي به پرونده ايشان اشاره كرديم.
وي افزود: متأسفانه در جريان پيگيري‌‏هايي كه ما از سوي انجمن دفاع از حقوق زندانيان داشتيم و نيز طبق آخرين اظهارات موسوي خوئيني كه در مراسم چهلم پدرش بيان شد، اخبار نگران‌‏كننده‌‏اي در مورد وي شنيده مي‌‏شود.
باقي با اشاره به آيين‌‏نامه سازمان‌‏ زندان‌‏ها در خصوص اعطاي مرخصي به فردي كه مجرم شناخته و محكوم شده است و يكي از اعضاي خانواده‌‏اش فوت مي‌‏كند، گفت: طبق اين آيين‌‏نامه بايد يك هفته مرخصي قابل تمديد به اين فرد اعطا شود اما در مورد موسوي‌‏خوئيني كه هنوز يك متهم است و مجرم نيست، مفاد اين آيين‌‏نامه رعايت نشده است.
رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان تأكيد كرد: انتظار اين بود با فردي كه هنوز جرم و اتهام وي اثبات نشده است و پدرش از روحانيون باسابقه محسوب مي‌‏شد و خود وي نيز در دوره ششم مجلس، نماينده بوده و هم‌‏اكنون نيز دبيركلي يك تشكل سياسي را برعهده دارد، بهتر از اينها برخورد شود و حتي موضوع بازداشت وي نيز منتفي اعلام مي‌‏شد اما نه تنها اين امر محقق نشد بلكه اعطاي مرخصي ساعتي به وي آن هم به صورت تحت‌‏الحفظ به گونه‌‏اي پيش رفت كه تألمات خانواده را نيز افزون‌‏تر كرد.
وي افزود: آوردن و بردن موسوي خوئيني براي شركت در مراسم چهلم پدرش به منظور تخريب روحيه وي صورت گرفت. مهم‌‏تر از اين موضوع، خبرهايي است كه در مورد رفتار با وي شنيده مي‌‏شود و حتي از زبان خود وي نيز در مراسم ختم پدرش به صورت عمومي شنيده شد.
باقي تصريح كرد: مهم‌‏تر از نقض حقوق شهروندي در مورد موسوي‌‏خوئيني، اين است كه امكان بازتاب اين تظلم‌‏خواهي و رسيدگي به وضعيت وي از سوي نهادهاي مسوول وجود نداشته باشد. اگر اظهاراتي كه از زبان موسوي خوئيني ايراد شد، صحت داشته باشد، اين امر نشان مي‌‏دهد كه زمينه بروز فجايعي كه در مورد زهرا كاظمي اتفاق افتاد، وجود دارد.
رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان گفت: در شرايطي كه در مورد نقض حقوق يك متهم ابهاماتي مطرح مي‌‏شود، در تعارض ادعاي زنداني و زندانبان، منطق و عقل حكم مي‌‏كند كه ادعاي زنداني پذيرفته شود.
وي با تأكيد بر اينكه آنچه براي نهادهاي قضايي و امنيتي مشروعيت مي‌‏آورد، داشتن قانون خوب نيست بلكه عملكرد مطلوب است، گفت: نمي‌‏توان به داشتن قانون حقوق شهروندي باليد اما از پاسخ به سوالاتي كه در مورد نقض حقوق شهروندي مطرح مي‌‏شود، طفره رفت و گفت شكايت كنند تا رسيدگي كنيم در حالي كه تجربه نشان داده است اين وعده‌‏ها عملي نمي‌‏شوند.
باقي خاطرنشان كرد: وقتي با فردي مثل موسوي خوئيني چنين رفتاري مي‌‏شود، پيامدهاي منفي اين رفتار بسيار گسترده‌‏تر از برخورد با يك فرد مي‌‏شود، چون جامعه با خود فكر مي‌‏كند كه اگر با فردي كه نماينده مجلس بوده و مسووليت يك تشكل سياسي را نيز برعهده دارد چنين بدرفتاري مي‌‏شود، به طريق اولي نسبت به ساير افراد جامعه نيز بدرفتاري مي‌‏شود. هنگامي كه بازداشت موسوي خوئيني فاقد وجاهت قانوني باشد، بايد منتظر رخداد فجايعي مانند بدرفتاري با يك متهم نيز بود.
رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان گفت: ما نمي‌‏گوييم كه فرد نبايد در برابر اتهامات انتسابي پاسخگو باشد، بلكه تأكيدمان بر اين است كه تمام موازين حقوق بشري و قانوني در مورد وي رعايت شود و بازداشت فرد داراي توجيه قانوني باشد. مشكل اصلي ما اين است كه موازين حقوق بشر در مورد موسوي خوئيني رعايت نشده است. طبق قانون اساسي نمي‌‏توان يك فرد را بيش از 24 ساعت در بازداشت نگه داشت، بنابراين طولاني شدن بازداشت موسوي خوئيني بدون اينكه وجاهت حقوقي داشته باشد، حكايت از اراده سياسي براي شكستن زنداني دارد.
وي تأكيد كرد: اگر مقامات پارلماني و قضايي وارد اين موضوع نشوند و پيگيري‌‏هاي لازم را انجام ندهند، حكومت از يك سو بايد هزينه‌‏هاي افزايش فشارهاي بين‌‏المللي را بپردازد و از ديگر سو بايد يأس و نارضايتي داخلي را هم تحمل كند.
باقي با اشاره به رويه اسلام در برخورد با اسير و زنداني، گفت: بر اساس رويه‌‏هاي اسلامي حتي نبايد نسبت به اسير جنگي و فردي كه در حال محاربه و جنگ دستگير مي‌‏شود، بي‌‏احترامي كرد، چه برسد به شكنجه و كشتن وي. ما در مورد موسوي خوئيني مشاهده مي‌‏كنيم كه نه تنها وي حتي به بهانه فوت پدرش آزاد نمي‌‏شود، بلكه به شكل غيرانساني هم براي شركت در مراسم چهلم پدرش آورده مي‌‏شود و به آن شكل با وي در طول دوران بازداشت برخورد مي‌‏شود.
رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان تصريح كرد: به گمان من بهتر است مقاماتي كه پيشنهاد مناظره با بوش را مي‌‏دهند، با حقوقدانان خودمان مناظره كنند و ببينند آيا مي‌‏توانند در برابر اقداماتي كه نسبت به اين متهمان و بازداشت‌‏شدگان صورت مي‌‏گيرد، از عملكرد خود دفاع كنند. چراغي كه به خانه رواست به مسجد حرام است. بهتر است اين مقامات به فكر كشور خود باشند، نه مناظره با ديگران.


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved