یکشنبه 3 دی 1385

اعدام سه متهم بمب‌گذاری در اهواز


22.12.2006 دويچه وله(راديو آلمان)

سه تن از متهمان بمب‌گذارى در اهواز روز سه شنبه ۲۸ آذر، روزى كه قطعنامه سازمان ملل در باره نقض حقوق بشر در ايران منتشر شد، اعدام شدند. عمادالدين باقى رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان در ايران ضمن تاكيد بر لزوم ريشه‌يابى اقدام به بمب‌گذارى، می‌گويد دادرسى عادلانه در باره اين افراد رعايت نشده است. حميد كهرام نماينده مردم اهواز در دوره ششم مجلس در مصاحبه با دويچه وله، به چند سوال در اين زمينه پاسخ داد.

مصاحبه: مهيندخت مصباح

به گفته آقاى عمادالدين باقى كه پرونده اين متهمان را از جنبه رعايت حقوق بشر پيگيرى می‌كند، به نظر می‌رسد روش‌هاى غلطى اين فراد را به طرف بمبگذارى سوق داده باشد. شما بعنوان يك اهوازى زمينه‌هاى گرايش جوانان به بمب گذارى و خشونت را در چه می‌بينيد؟

حميد كهرام: اگر حركت‌هاى حكومت در مورد قوميت‌ها صحيح نباشند، طبيعتا گروههايى پيدا می‌شوند كه به فعاليت هاى زيرزمينى و به روش‌هاى غلط رو مى‌آورند. متاسفانه بعد از جريان اصلاحات، حكومت جديد با قوميت‌ها برخورد مناسبى نداشته و اين باعث شد كه در خوزستان بمب گذارى‌هايى بشود كه همه مردم خوزستان از همه قوميت‌ها ضربه آن را بخورند. من فكر می‌كنم اگر حكومت بتواند با مردم برخورد درست بكند، ديگر دوره‌اى نيست كه با روش‌هاى انقلابی يا بمب گذارى و كشتار مواجه بشويم. از طرف ديگر هيچ جريانى اينك در كشور ما نيست كه اين نوع حركتها را كه باعث كشتار مردم بيگناه می‌شود، تاييد كند چون اگر كسى هم اعتراضى به حكومت دارد، بايد در چارچوب قانون و با روش‌هاى مناسب رفتار كند.

آيا اصولا نهادها يا كانون‌هايى در اهواز يا استان وجود دارند كه تلاش كنند انرژى افراد معترض را در مسيرىسازنده و مدنى جهت بدهند؟

حميد كهرام: همانطور كه گفتم، متاسفانه يكى از روش‌هايى كه دولت جديد اتخاذ كرده، ايستادگى جلوى حركت‌ها و روش‌هاى مدنى و ان جى او هاست. دولت جديد جلوى گسترش ان جى اوها را گرفت و نگذاشت آنها هم كه موجود هستند، فعاليت جدى داشته باشند و از طرف ديگر جلوى گسترش احزاب و گروهها هم گرفته شده است. طبيعتا وقتى آزادی‌ها سلب می‌شوند، گروههايى ممكن است به حركت‌هاى اين چنينى پناه ببرند. من فكر می‌كنم اگر ما ان جى او و احزاب داشته باشيم، همه كسانى كه حرفى براى گفتن دارند، مى‌توانند فعاليت‌هاى خود را در چارچوب اين گروهها انجام دهند و ديگر كارهاى خرابكارانه كه به ضرر همه مردم است، نداشته باشيم.

با توجه به اين كه گفته شده برخى از متهمان از خانواده‌هاى شهدا و مجروحان جنگ بوده‌اند و از طرف ديگر با توجه به بافت قبيله‌اى و عشيره‌اى منطقه، آيا خطر اين وجود ندارد كه اگر اعدام‌ها ادامه يابند، اغتشاش يا ناآرامى و انتقامجويى بيشترى صورت گيرد؟

حميد كهرام: طبيعى است! البته اينها جرم كرده‌اند و بايد نسبت به جرمى كه انجام داده‌اند، پاسخگو باشند. ولى اگر در دادگاههاى قابل قبول محاكمه شوند، وكيل مدافع داشته باشند و محكمه هم علنى باشد و مردم ببينند كه از اينها وكيل دفاع می‌كند و بالاخره محكوم می‌شوند، قانع می‌شوند. اما اگر دادگاه علنى نباشد و اينها وكيل مدافع نداشته باشند، اين سوال ايجاد می‌شود كه از كجا معلوم است كه مجرم باشند؟ اينها سوالاتى است كه پاسخ صحيح به آن داده نمی‌شود. از طرف ديگر اگر حكومت تند برخورد كند و اعدام آن هم در ملاء عام بكند، اين باعث می‌شود كسانى كه به اين نوع اعمال اعتقاد دارند، جرى شوند و اين عملا امنيت را از استان دور كند.

شما بعنوان نماينده پيشين مردم اهواز اگر قرار باشد جمع بستى از خواستها و محروميت‌هاى مردم خوزستان بدهيد، چه مواردى را بر مى‌شمريد؟

حميد كهرام: خوزستان يكى از استانهايى است كه نزديك به ۴۰ تا ۵۰ درصد مردمش عرب هستند. محروميت‌ها هم در بخش‌هاى عربى و هم در بخش‌هاى ديگر خوزستان زياد است. خوزستان منبع نفت و آب كشور است. نزديك به ۳۰ درصد آب كشور در خوزستان است. از طرف ديگر با توجه به اينكه ۷۰ تا ۸۰ درصد بودجه عمومى كشور از نفت گرفته مى‌شود، طبيعى است مردم اين استان كه نفت زير پايشان است انتظار داشته باشند به آنها بيشتر رسيدگى شود. من فكر می‌كنم رسيدگى بيشتر به خوزستان، حفظ امنيت به روش مناسب و سرمايه گذارى مناسب و رفع محروميت ها مردم را قانع مى كند كه كشور به فكر اين استان هست. الان خوزستان از جمله استان‌هايى است كه آمار بالاى بيكارى دارد.


http://www2.dw-world.de/persian/iran/1.208033.1.html
© 2006 Deutsche Welle


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved