دوشنبه 30 بهمن 1385

فرافكني مشكلات موجود به رسانه‌‏ها ترشحات ذهن‌‏هاي متوهم است

عمادالدين باقي:
فرافكني مشكلات موجود به رسانه‌‏ها ترشحات ذهن‌‏هاي متوهم است
تهران- خبرگزاري كار ايران تاريخ :29/11/1385

يك فعال مسايل حقوق ‌‏بشري گفت: به جاي توجه به ترشحات ذهن‌‏هاي متوهمي كه گمان مي‌‏كنند عده‌‏اي به دنبال كميته‌‏سازي عليه نظام هستند، بايد به مسايل اساسي انساني توجه داشت.

عمادالدين باقي در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا"، در مورد فرافكني برخي منتسبان به جرياني خاص در كشور در خصوص بازگشت كميته‌‏اي براي استحاله نظام و همكاري برخي رسانه‌‏هاي داخلي با اين كميته، گفت: در كشور ما حتي حداقل فعاليت‌‏هاي مطبوعاتي هم كه از حالت خودسانسوي خارج شود، تحمل نمي‌‏شود و عده‌‏اي با فرافكني و طرح برخي موضوعات، همين مقدار فعاليت‌‏هاي مطبوعاتي را نيز در هاله‌‏اي از شبهه و ناامني قرار مي‌‏دهند.
وي افزود: براي بنده كه با يك سلسله مسايل و مشكلات ملموس، واقعي، عيني، جدي، انساني و حقوق بشري از جمله موضوعاتي كه در خصوص برخي زندانيان و عدم دسترسي آنها به وكيل -جداي از اتهامات آنها- مي‌‏گذرد و نيز با توجه به اينكه با برخي موضوعات ديگر نظير برخي اعدام‌‏هاي انجام‌‏شده در ماه‌‏ حرام (محرم) -در حالي كه مطابق موازين شرعي و مذهبي نبايد اين اقدامات انجام شود- و عدم دريافت حقوق در طول يك سال اخير از سوي برخي اعضاي سنديكاي شركت اتوبوسراني(كه خانواده برخي از آنها كه اساسا طبقه محرومي هستند به دليل شرايط پيش آمده از هم پاشيده يا در معرض ازهم پاشيده شدن هستند) و برخي مسايل و مشكلات ديگر سر و كار دارم، به طور طبيعي اين‌‏گونه فرافكني‌‏ها اهميتي ندارد.
باقي تصريح كرد: اين فرافكني‌‏ها تراويده ذهن متوهم كساني است كه يك‌‏سري اخبار و اطلاعات راست و دروغ را درهم مي‌‏ريزند و آسمان و ريسمان را به هم مي‌‏بافند و در ذهن‌‏شان به كميته‌‏سازي عليه نظام مي‌‏پردازند.
اين فعال مسايل حقوق بشري تأكيد كرد: همه كساني كه در خصوص موضوعات انساني و حقوق ‌‏بشري حساسيت دارند و پيگير اين مسايل هستند، به جاي توجه به اين مسايل كه زائده ذهن‌‏هاي متوهم يك عده‌‏ افراد خاص است، در مسايل حقوق اساسي و حقوق بشري متمركز شوند.


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved