سه شنبه 15 اسفند 1385

اتهامات نادرست كيهان

ستاد تبليغاتي تروريست هاي زاهدان(خبر ويژه)

برخي انجمن هاي سياسي داخل كشور در اجراي جنگ رواني غرب عليه مردم كشور خود، گوي سبقت از اربابان غربي خود ربوده اند.
در حالي كه رسوايي امنيتي حادثه تروريستي اهواز براي سرويس هاي امنيتي بيگانه چنان بود كه حتي شوراي امنيت سازمان ملل متحد در اقدامي بي سابقه شهادت اعضاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را محكوم كرد، گروه هاي داخلي مدعي هواداري از حقوق بشر، حتي بدون اظهار تاسف و تالمي تشريفاتي مبني بر از بين رفتن جان چندين انسان در اقدامي تروريستي، رويكرد حمايت مطلق از تروريست ها را برگزيده اند.
پس از حمايت كانون غيرقانوني ]مستقل از[ نويسندگان ايران از تروريست ها و تقاضاي عدم مجازات آنها، اكنون نيز سخنگوي گروهي از مدعيان اصلاح طلبي كه اتفاقا خود را مسلمان هم مي دانند، بدون محكوم كردن حادثه تروريستي اهواز، در دفاع از تروريست ها گفته است: «ما به ماهيت اتهام و جرائم انتسابي زندانيان كاري نداريم(!)»
صالح نيكبخت، سخنگوي انجمن دفاع از حقوق زندانيان كه ظاهرا اطلاعات امنيتي دقيقي از چگونگي اين رخداد تروريستي دارد! به خبرگزاري «ايسنا» گفت: «عده اي هستند كه عليرغم اينكه ممكن است اسلحه و مواد منفجره داشته باشند، اما با توجه به اينكه نوعا دست به هيچ گونه عمل خشونت آميزي نزده(!) يا از اسلحه و مهمات خود استفاده نكرده اند(!) و با هيچ يك از گروههاي مسلح، ارتباط ارگانيك(!) نداشته اند و براي آنها حكم اعدام صادر شده است(!) مصرا از مقامات قضايي و امنيتي تقاضاي متوقف كردن حكم اعدام اين عده را داريم!»
البته سخنگوي عمادالدين باقي نگفته است كه چگونه اين اطلاعات دقيق امنيتي از فعاليت تروريست ها را بدست آورده است و توضيح نداده كه چگونه مي شود فردي «اسلحه و مهمات» داشته باشد و در حادثه اي «تروريستي» حضور بيابد و عده اي را به قتل برساند، اما «نوعا» دست به عمل «خشونت آميزي» نزده باشد و با «هيچ يك از گروههاي مسلح» ارتباط «ارگانيك» هم نداشته باشد!!!
پيش از اين گروههاي مدعي اصلاح طلبي اتهامات روشن تروريست ها را به بهانه حمايت از آنها رد نمي كردند، اما اكنون با اتخاذ رويه اي نوين، با تطهير تروريست ها براي گرفتن حكم برائت آنان به در و ديوار مي زنند. البته اين به ظاهر منتقدان خشونت در داستان پردازي هاي خود، از چيدن دراماتيك ابتدايي ترين روابط علت و معلولي عاجزند و بنا دارند القاء كنند چند گنگستر مستقل و بي آزار! در حال قدم زدن در حوالي اتوبوس حامل اعضاي سپاه پاسداران بوده اند كه ناگهان اين اتوبوس به وسيله افرادي ناشناس! منفجر شده است و عده زيادي از بازداشت شدگان بي گناهند!
گروه ياد شده كه دبير آن (عضو شوراي سردبيري نشريات زنجيره اي و از نفي كنندگان احكام فقه اسلامي همچون اعدام و قصاص) بوده است از جمله دريافت كنندگان بودجه اختصاصي آمريكا هستند.
گفتني است اين گروه از سوي تشكيلاتي با عنوان «ائتلاف جهاني عليه مجازات اعدام» پشتيباني فكري و تئوريك مي شود. سازماني كه چندي پيش (اول تا سوم فوريه) كنگره جهاني «لغو مجازات اعدام» را در پاريس برگزار كرد و در پوشش اهداف و شعارهايي چون صلح و مبارزه با خشونت، در حال ساخت حاشيه امن قضايي براي تروريست ها در كشورهاي مسلمان، با هدف رهايي آنها از مجازات اعدام است.
تجربه نشان داده است كه حمايت اينگونه انجمن ها از گروههاي تروريستي نشانه وابستگي و ارتباط تشكيلاتي آنها با تروريست هاست و به نظر مي رسد انجمن ياد شده احساس كرده است كه در پيگيري عمليات تروريستي زاهدان و اهواز، ارتباط اين انجمن با تروريست ها و يا عوامل بيروني آنها فاش خواهد شد و به همين علت پيشدستي كرده و كوشيده اند قبل از افشاي ماجرا، صورت مسئله را مخدوش كنند.


خرپشته(گفت و شنود)

گفت: «انجمن دفاع از زندانيان» با صدور يك اعلاميه از تروريست هايي كه در اهواز و زاهدان مردم بي گناه را به خاك و خون كشيده اند حمايت كرد.
گفتم: اين انجمن سر پياز است يا ته پياز؟... اسرائيل هم از آنها حمايت مي كند، مگر به خاطر عصبانيت يك قورباغه، بركه را خشك مي كنند؟!
گفت: اتفاقا با اين كه معلوم شده تروريست ها با عوامل موساد در تماس بوده اند ولي اسرائيل براي حفظ ظاهر به طور علني از آنها حمايت نكرد.
گفتم: خب! نوكر براي همين وقت ها به درد مي خورد كه حرف هاي رسواي ارباب را به جاي او بر زبان بياورد.
گفت: برخي از اعضاي اين انجمن كه در دوران اصلاحات تشكيل شده است سابقه تماس هاي مكرر با عوامل موساد هم دارند.
گفتم: بيخود نيست كه اينجور واسه تروريست ها يقه چاك مي كنند. تازه انتظار دارند كه كسي از هويت واقعي اونا سر در نياره... يارو رفته بود روي پشت بوم، ديد هوا سرده، در خرپشته رو بست!
دوشنبه 14 اسفند 1385- 15 صفر 1427- 5 مارس 2007 - سال شصت و چهارم-شماره 18754ص2

شكايت باقي و انجمن از كيهان

http://www.emadbaghi.com/archives/000872.php#more


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved