سه شنبه 22 اسفند 1385

گفتگو با راديوبي بي سي درباره اعدام 5قاتل در اوين

بي‌بي سي ـ برنامه بامدادي پنج‌شنبه 17/12/1385
بي‌بي‌سي:همكاران ما مطلع شدند كه سحرگاه ديروز5 قاتل در محوطه زندان به دار آويخته شدند.به گزارش منابع خبري از ايران اين شش نفر كه اعدام مي شدند يك نفرشان از اعدام رهايي يافت.5 نفر ديگر به اتهام قتل،قصاص شدند. موردي كه بيشتر توجه خبرگزاري‌ها را جلب كرده اين است كه يكي از اين افراد در حالي اعدام شده كه فرد ديگري پيشتر در بازجويي‌ها به قتل اعتراف كرده كه او قتل را انجام داده و قرار بود او اعدام شود اما فرد دوم اعدام شد.نظر عمادالدين باقي فعال حقوق بشر و رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان در ايران را در اين زمينه جويا شديم.
باقي:اين چندمين مورد در سال جاري است كه در خبرها به صراحت آمده كه فردي قبلا در مورد قتلي اقرار كرده بوده ولي مدتي بعد قاتل اصلي شناخته شده يا خود را معرفي كرده است. در خبر امروز آمده بود يكي از افرادي كه اعدام شده در پرونده‌اي محكوم شده كه فرد ديگري قبلا متهم به قتل بوده و اقرار هم كرده بود.از كنار اين خبر نبايد به راحتي گذشت و حتي يك خبر از اين دست كافي است از عمق يك فاجعه خبر دهد و اينكه چرا و مگر چه رفتاري صورت گرفته كه انساني به قتلي اعتراف كرده كه مرتكب آن نشده و حاضر شده بخاطر جرم ناكرده‌اي اعدام شود.
درمقاله اي كه6ماه پيش منتشر كرده بودم گفته شداحكامي كه صادر شده در سال گذشته از كل محكومين به اعدام 64درصد احكام مربوط به قصاص بوده و 25 درصد اين احكام مربوط به قتل‌هاي ارتجالي بوده يعني قتل هايي كه بدون اينكه دو نفر همديگر را از قبل بشناسند. براثر نزاع صدفه اي و ناگهاني ممكن است كسي از وسيله كشنده‌اي استفاده كرده باشد و ديگري به قتل برسد.از اين احكامي كه ديروز به مورد اجرا درآمد 2 مورد آن از مصاديق قتل‌هاي ارتجالي است اين طور قتل ها شرايط قتل عمد را كه در فقه اسلامي گفته شده ندارد.


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved