پنجشنبه 24 اسفند 1385

سخنراني در تجمع زنان در دفتر انجمن دفاع از حقوق زندانيان

عمادالدين باقي:
تلاش ميكنيم شادي صدر و محبوبه عباسقلي زاده، سال نو را در بين خانواده هايشان باشند
تهران- خبرگزاري كار ايران23/12/1385

در اعتراض به آزاد نشدن دو تن از بازداشت شدگان حادثه 13 اسفند كه در آن چند تن از فعالان حقوق زنان در مقابل دادگاه انقلاب بازداشت شده بودند، نشستي با حضور چند تن از فعالان حقوق بشر و حقوق زنان در محل انجمن دفاع از حقوق زندانيان برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ايلنا، در اين نشست، "عمادالدين باقي"، رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان، گفت: بيشترين حساسيت انجمن دفاع از حقوق زندانيان اين است كه از حقوق افراد بازداشت شده با هر اتهامي اعم از سياسي، اقتصادي و غيره دفاع كند.
وي افزود: اگر كسي در بازداشت باشد و در تحقيقات ابتدايي وكيل او حضور نداشته باشد، بازپرسي و تحقيق بي اعتبار است.
وي گفت: ما معتقديم كه جزو حقوق مسلم هر متهم است كه وكيل او پابه‌‏پا ولو به شكل مستمع در بازجويي ها حضور داشته باشد و اين يكي از مشكلاتي است كه درباره خانم شادي صدر و عباس قلي زاده وجود دارد.
وي با بيان اينكه ما مخالف بازداشت و فراخواني افراد از طرف قوه قضاييه نيستيم، ادامه داد: قوه قضاييه حق دارد بنا بر تشخيص خودش يك نفر را بازداشت كند، اما ادامه بازداشت توجيه قانوني مي خواهد و ادامه بازداشت خانم صدر و عباسقلي زاده توجيه قانوني ندارد.
باقي با اشاره به اينكه بازداشت يك فرد تنها متعلق به جرم هاي سنگين است، تصريح كرد: اگر در مراحل بازداشت و بازجويي از افراد قوه قضاييه كار خود را درست انجام دهد، مردم هم به او اعتماد مي كنند، در غير اين صورت اعتماد مردم از قوه قضاييه سلب مي شود.
رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان، با اشاره به اينكه در بازداشت افراد، حوزه كار رسيدگي حقوقي و سياست با يكديگر خلط مي شود، ادامه داد: اين دو مساله بايد از يكديگر تفكيك شود، اما در كشوري مثل ايران وقتي عده‌‏اي بازداشت مي شوند جريان هاي سياسي و جريان هاي اپوزيسيوني به آن آويزان مي‌‏شوند كه هزينه‌‏اش را بازداشت شدگان مي‌‏دهند.
باقي با بيان اينكه در بازجويي ها بايد رعايت حقوق قانوني افراد بازداشت شونده رعايت شود، گفت: اگر شهروندي كار غير قانوني كرد، مي شود آن را بازداشت كرد، اما جرمي كه يك نفر را با چشم بند و در شب بازجويي كنند، نادرست است و سوال اين است كه چه كسي بايد خود اين بازجو را كه كار خلاف قانون انجام داده، محاكمه و بازجويي كند.
وي با تقدير از پيگيري هاي مهدي كروبي براي آزاد شدن خانم ها صدر و عباسقلي زاده، گفت: تمام اين تلاش ها معني اش اين بود كه تا قبل از عيد اين دو نفر آزاد شوند كه اميدوارم مسوولين طبق وعده هاي خود عمل كنند و اين دو را آزاد گردانند كه در غير اين صورت ديوار بي اعتمادي بين مردم و مسوولان بيشتر مي شود و اگر مردم نتوانند به قوه قضاييه اعتماد كنند، دود آن به چشم خود مسوولان مي رود.
در ادامه اين نشست، فريده غيرت وكيل مدافع صدر و عباسقلي زاده گفت: ما معتقديم كه حقوق اين زندانيان از جمله حضور وكيل در مراحل مختلف بازجويي بايد رعايت شود.
وي با اشاره به ملاقاتش با رييس كل دادگستري تهران، گفت: آقاي " آوايي" برخورد خوبي داشت و با ما همدلي كردند و درباره آزادي كليه بازداشت شدگان حوادث 13 اسفند به ما قول مساعد دادند كه با قول ايشان به تدريج شاهد آزادي بازداشت شدگان بوديم.
وي با اشاره به اتهامات مالي و جديد وارد شده بر شادي صدر و محبوبه عباسقلي زاده گفت: سوال ما اين است كه آيا مي شود در حين رسيدگي به يك اتهام، اتهام جديدي به فرد وارد شود.
غيرت افزود: من فكر مي كنم نگه داشتن صدر و عباسقلي زاده در زندان به اتهام مالي بهانه است و به خاطر ايجاد ارعاب بيشتر، مي خواهند آنها را چند روزي نگه دارند.
وي با اشاره به اتهاماتي كه برخي افراد به تجمع كنندگان مي زنند و مدعي هستند كه آنها از بيرون كشور خط مي‌‏گيرند و تجمع آنها براي رفع حجاب بوده است، ادامه داد: اين مساله به هيچ وجه صحت ندارد و تجمع كنندگان در اعتراض به قوانين تبعيض آميز عليه حقوق زنان جمع شده بودند و ما بايد سعي كنيم اذهان عمومي را نسبت به هدف تجمع كنندگان روشن كنيم.
در ادامه اين نشست جمعي از بازداشت شدگان و فعالان حقوق زنان صحبت كردند و در همين خصوص احمد صدر، پدر شادي صدر، گفت: نگراني من و همه خانواده از "دريا " دختر شادي است كه بي تابي شديدي دارد.
وي گفت: ما ضمن تشكر از حمايت هاي اخير، خواهان آن هستيم كه هر مسوول و فردي كه مي‌‏تواند، در جهت آزادي آنان تلاش كند.
آسيه اميني، يكي ديگر از بازداشت شدگان 13 اسفند، گفت: در حال حاضر با هرگونه اعتراضي مخالفت مي شود، حتي با درخواست هاي صنفي معلمان.
وي ادامه داد: افراد تجمع كننده سابقه روشن سياسي و اجتماعي دارند و هيچ ارتباطي با بيگانگان ندارند. من مي گويم اگر دولت عاقلي داشته باشيم، بايد از اين تجمع كنندگان سپاسگزاري شود كه خواهان تغيير شرايط نابسامان زنان هستند.
اميني تصريح كرد: من فكر مي كنم نوع برخوردهاي صورت گرفته حاكي از نوعي سردرگمي در برخورد با جنبش زنان است، اگر فعالان اجتماعي و مدني اعتراض نكنند، چگونه مي‌‏توان متوجه شد كه چه مشكلاتي در ميان جامعه وجود دارد.
رضواني مقدم، يكي ديگر از تجمع كنندگان، گفت: اين حق هر انساني است كه از روزهاي بين المللي مثل 8 مارس كه روز زن و يا روز كارگر كه يك روز جهاني است براي بيان مطالبات خود استفاده كند. چرا در ساير روزها مثلا در روز كارگر با تجمع كنندگان چنين برخوردي نمي شود و آن روز را جشن مي‌‏گيرند.
بنابر گزارش خبرنگار ايلنا، در ادامه اين نشست، گوارايي، يكي ديگر از فعالان حقوق زنان، گفت: اكثر افراد تجمع كننده منافع ملي را مد نظر داشتند و به همين خاطر براي اين تجمع فراخواني صورت نگرفت.
وي با اشاره به اينكه بازداشتگاه‌‏هاي ما هنوز با استانداردها فاصله دارد، گفت: از جمله مواردي كه آقاي هاشمي شاهرودي آن را به شدت منع كرده است، زدن چشمبند و بازجويي نيمه شبانه بود كه در بازداشتگاه عليه بازداشت شدگان اجرا شد.
گوارايي افزود: تلاش امروز ما به خاطر اين است كه شادي صدر و محبوبه عباسقلي زاده در روزهاي پاياني سال در كنار خانواده شان باشند.
وي تاكيد كرد: اقدام بازداشت كنندگان بيشتر از اقدام بازداشت شوندگان عليه منافع ملي بود.
شهرام مسيبي، از بستگان محبوبه عباسقلي زاده، درباره اتهامات مالي وارد به محبوبه عباسقلي زاده و شادي صدر گفت: موسسه مركز كارورزي سازمان هاي جامعه مدني يك NGO غير دولتي است كه در وزارت اطلاعات و وزارت كشور ثبت شده و اتهامات وارده بر خانم صدر در اين جهت است و از من خواسته اند به عنوان يك آگاه حاضر شوم و در اين مورد توضيحاتي را بدهم.
وي افزود: NGO هايي كه خانم صدر و خانم عباسقلي زاده در آن فعال هستند، سازمان هاي غير دولتي ثبت شده مي باشند و تاكنون هيچ فعاليت غير قانوني نكرده اند و اميدوارم كه با مساعدت مسوولين، اين دو نفر آزاد شوند و روزهاي پاياني سال را در كنار خانواده سپري كنند.


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved