پنجشنبه 24 اسفند 1385

شكايت از كيهان

انجمن دفاع از حقوق زندانيان و باقي از روزنامه كيهان شكايت كردند
تهران- خبرگزاري كار ايران23/12/1385

انجمن دفاع از حقوق زندانيان و شخص عمادالدين باقي از روزنامه كيهان به دادسراي كاركنان دولت شكايت كردند.

سعيد خليلي، وكيل دادگستري با اعلام اين خبر به خبرنگار "ايلنا"، گفت: روزنامه كيهان در شماره روز دوشنبه، 14 اسفند ماه در ستون خبر ويژه خود اتهاماتي را عليه انجمن دفاع از حقوق زندانيان و آقاي باقي مطرح كرده است كه سراسر كذب و توهين بود، بر اين اساس بنده به اتفاق آقاي ابوطالبي به نيابت از انجمن دفاع از حقوق زندانيان و شخص عمادالدين باقي شكايتي را از روزنامه كيهان تقديم دادسراي كاركنان دولت كرديم.
وي افزود: شكايت ما بر اساس ماده‌‏هاي 697 و 698 قانون مجازات اسلامي و قانون مطبوعات است كه منتظر برخورد مرجع قضايي با اين مساله هستيم.


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved