یکشنبه 23 اردیبهشت 1386

دسيسه و جعل و دروغ زني جديد كيهان عليه اصلاحگران داخل كشور

كيهان شنبه 22 ارديبهشت 1386 - 24 ربيع االثاني 1428 - 12 مه 2007 - سال شصت و چهارم -شماره 18798ص14

هاله اسفندياري كيست؟

در حالي كه هيچ يك از مراجع قضايي و خبرگزاري هاي رسمي كشور بازداشت «هاله اسفندياري» را تائيد نكرده اند، «راديو فردا» و «راديو بي بي سي» در خبري به نقل از «لي هميلتون» رئيس موسسه بين المللي «وودرو ويلسون» ادعا كردند كه اين عامل سرويس اطلاعاتي اسرائيل در ايران بازداشت شده است. اين اخبار در حالي است كه «شائول بخاش»، همسر وي نيز در تماسي با روزنامه «نيويورك تايمز» بازداشت «هاله اسفندياري» را تاييد كرده است.
اگرچه منابع رسانه اي مرتبط با كنگره آمريكا بازداشت اين عامل سرويس اطلاعاتي اسرائيل را در قالب اخباري چون «بازداشت يك محقق دانشگاهي» طرح كرده اند و روزنامه «واشنگتن پست» هم كوشيده است تا اين بازداشت را واكنشي به سياست هاي آمريكايي «گسترش جامعه مدني در ايران» معطوف سازد، اما مروري بر كارنامه فعاليت «هاله اسفندياري» و همسرش بيانگر فعاليت آنها براي سازمان جاسوسي اسرائيل است.
«هاله اسفندياري» همسر «شائول بخاش» سردبير روزنامه كيهان انگليسي در دهه چهل و پنجاه است. بخاش از صهيونيست هاي يهودي ايران است در جلد هفدهم «اسناد لانه جاسوسي» با عنوان «رابطين خوب آمريكا» بخاش از معدود روزنامه نگاران خوب در ايران براي آمريكايي ها معرفي شده و به عوامل سفارت توصيه شده هنگامي كه وي از لندن بازگشت «شما بايد او را پيداكنيد و با وي و همسرش ]هاله اسفندياري[ آشنا شويد.»
پس از اين توصيه امنيتي سازمان سيا به سفارت آمريكا در ايران، پيوندهاي اطلاعاتي اين خانواده صهيونيست با آمريكايي ها گسترده مي شود تا جايي كه از مهرماه 5431 شائول بخاش براي يك رشته ماموريت ها و آموزش هاي پنهان به ايالات متحده اعزام مي گردد، اين در حالي است كه براساس اسناد موجود در كارگزيني «موسسه كيهان»، تا سال 2531 كه «شائول بخاش» در آمريكا بوده است كليه حقوق و مزاياي وي در هفت سال غيبتش به خواهرش «اولين» پرداخت شده است.
«هاله اسفندياري» كه پس از ازدواج با بخاش از دين اسلام خارج و به مذهب يهود مي پيوندد، داراي دكتراي روزنامه نگاري از اتريش بوده است.
مشاغل وي در روزنامه كيهان، از سرپرستي نمايندگي اروپايي روزنامه تا معاونت سرويس خارجي به مديريت عليرضا فرهمند رسيد و با تائيد شخص سناتور مصباح زاده تعيين مي شد.
در سال هاي پاياني رژيم پهلوي، هاله به همراه همسرش توسط سرويس جاسوسي موساد به تيم «داريوش همايون» در موسسه مطبوعاتي «آيندگان» معرفي شد و در انتشار اين روزنامه نقشي موثر داشت. روزنامه «آيندگان» با كمك هاي مستقيم سفير اسرائيل در ايران منتشر مي گرديد كه اين اسناد پيش از اين در روزنامه «كيهان» منتشر شده است. با توقيف روزنامه «آيندگان » در مرداد 1358، هاله اسفندياري به «اسرائيل» گريخت.
در اطلاعيه دادستاني انقلاب اسلامي ايران پس از توقيف روزنامه آيندگان و برشمردن هويت جاسوسان اسرائيل، نقش روزنامه نگاران صهيونيست بازخواني مي شود. در اطلاعيه قضايي مذكور تاكيد شده: «شائول بخاش و همسرش هاله اسفندياري كه با همين ماموريت در كيهان انگليسي هم سال ها نفوذ كرده بودند، ماموران ويژه صهيونيسم در ايران بودند.»
دوران جنگ تحميلي براي اين خانواده صهيونيست، روزگار گمانه زني هاي خواب آلود بود.شائول بخاش، دلخوش به فروپاشي نظام اسلامي كتابي با نام «حكومت آيت الله ها: ايران و انقلاب اسلامي» را به مناسبت «پايان پنجمين سال انقلاب اسلامي ايران» در سال 2631 چاپ كرد و وعده فروپاشي جمهوري اسلامي ايران را در آينده نزديك داده است. مجله راه زندگي مورخه (28/11/1362) ارگان كلوپ صهيونيستي روتاري با استقبال از انتشار كتاب هاي مذكور صفحاتي از نشريه را به آن اختصاص داده بود.
در دوراني كه بخاش سوداي خام سقوط جمهوري اسلامي ايران را در سر مي پروراند، هاله اسفندياري از اسرائيل به آمريكا بازگشته بود تا «بخش ايران» را در لابي رسمي اسرائيل در ايالات متحده تاسيس كند. با تاسيس اين بخش، هاله اسفندياري را مي توان نخستين رئيس اتاق ايراني در «لابي آيپك» محسوب كرد كه سمينارهاي گوناگوني را براي شناخت بيشتر تحولات سياسي ايران برگزار نمود.
در سال 4831 كميته اسرائيلي آيپك با شعار «هم اكنون زمان متوقف كردن ايران است» سميناري را براي بررسي راههاي مقابله با برنامه هاي اتمي ايران برگزار كرد كه «هاله اسفندياري» مدير اجرايي آن بود. اين اجلاس با طرح استراتژي امنيتي «ايران، نقطه تفاهم آمريكا و اسرائيل» كوشيد تا راهبردهاي دوگانه اسرائيل و ايالات متحده را براي فشار بر ايران، به هم نزديك نمايد. جرج بوش. ايهود اولمرت (نخست وزير كنوني اسرائيل)، هيلاري كلينتون، جان بولتون، كاندو ليزارايس و... از جمله مدعويني بودند كه با دعوت نامه اسرائيلي «هاله اسفندياري» در اين همايش سخنراني كردند.
اين اجلاس كه نقطه عطف فعاليت هاي صهيونيستي هاله اسفندياري براي اسرائيلي ها محسوب مي شود، كارگاهي سياسي با نام «انقلاب از درون، امكان موفقيت جمهوري خواهي در ايران» را تشكيل داد كه بعدها در نشريات اسرائيلي مقاله اي با همين عنوان و به نام اسفندياري منتشر شد. محسن سازگارا «معاون بهزاد نبوي و مدير شركت «جامعه روز» و ناشر روزنامه هاي زنجيره اي جامعه و... از جمله مدعيان اصلاح طلبي بود كه در كارگاه سياسي «آيپك» به ارائه مقاله پرداخت.
از سوي ديگر «هاله اسفندياري» همزمان با تحولات دوم خرداد 6731 و ظهور مدعيان اصلاح طلبي در قامت احزاب و گروه هاي خرد و كوچك به عنوان «مدير مركز مطالعات خاورميانه موسسه ويلسون» وابسته به كنگره آمريكا محسوب مي شود.
شايان ذكر است
موسسه بين المللي ويلسون (Woodrow Wilson) در سال 8691 با بودجه مصوب كنگره ايالات متحده آمريكا براي پيگيري اهداف جهاني ويلسون، رئيس جمهور سابق اين كشور، تاسيس شد. پروژه هاي سياسي اين موسسه كه در طول دهه گذشته توسط هاله اسفندياري و به پيشنهاد كميته اسرائيلي آيپك تنظيم مي شود بر روي موضوعاتي چون تحليل مسايل مردم سالاري، توسعه اجتماعي، مطالعه نسل شناسي، مذهب شناسي، درآمدهاي ساليانه ايران و ... متمركز است، اما در نهايت اهداف كميته اسرائيلي آيپك براي «انقلاب از درون» را پي گرفته است.
براساس اطلاعات رسمي منتشره در سايت موسسه بين المللي ويلسون (wwwwilsoncenter org)، رامين جهانبگلو (فيلسوف خود خوانده متهم به جاسوسي)، عمادالدين باقي (رئيس خودخوانده انجمن دفاع از حقوق زندانيان سياسي در ايران و عضو انجمن آزادي مطبوعات)، حسين بشيريه (نظريه پرداز سياسي مدعيان اصلاح طلبي و تحليلگر مركز بررسي هاي استراتژيك رياست جمهوري در عصر اصلاحات)، شادي صدر (از سركردگان كمپين دختركان و پسركان كه از بودجه هاي ميليوني موسسه هلندي هيفوس براي راه اندازي گروههاي فشار زنانه بهره مي گيرد)، مراد ثقفي (سردبير فصلنامه گفتگو و فعال در نشريات زنجيره اي)، گلي ترقي (رمان نويس و هوادار كمپين دختركان و پسركان) و ... از جمله افرادي هستند كه با «هاله اسفندياري» در مركز مطالعات خاورميانه اين موسسه همكاري داشته اند.
در بهمن 1384 هاله اسفندياري در حضور پنج زن عراقي هوادار اشغالگران ، در شوراي روابط خارجي آمريكا «نقش زنان در بازسازي عراق» را از منظر اين شورا تبيين كرد.
فعاليت هاي «هاله اسفندياري» و صورتبندي اي كه از گستره روابط او با داخل كشور و ارتباطاتش با محافل رسانه اي مدعي اصلاح طلبي متبادر مي شود، حكايت از آن دارد كه وي يكي از عناصر اصلي اسرائيل و سرويس جاسوسي موساد در پيشبرد استراتژي «انقلاب مخملي» در ايران بوده و در عين حال كه ماموريت هايي مخفي را اجرا مي كرده، از عناصري است كه در طيف «جاسوسان رسانه اي- دانشگاهي، سرويس هاي اطلاعاتي طبقه بندي مي شود.
از ماموريت هاي مخفي «هاله اسفندياري» ايجاد يك شبكه ارتباطي فيزيكال (كنفرانس هاي منطقه اي در آمريكا و دبي با حضور پژوهشگران و روزنامه نگاران مدعي اصلاح طلبي) و يك شبكه مخفي ورچوآل (تحت اينترنت) است كه روزنامه كيهان در سال 1383 در يادداشت روز (8/7/83) با عنوان «خانه عنكبوت» هويت آن را فاش كرد، اين دو مركز براي پيوند پتانسيل هاي براندازي با يكديگر بوده است. بسياري از خبرنگاران ايراني فعال در «راديو فردا» و روزنامه اينترنتي «روز آن لاين» از ميان خبرنگاران روزنامه هاي مدعي اصلاح طلبي توسط وي براي كار در پراگ، آمريكا و فرانسه برگزيده مي شدند و اتفاقاً در اولين خبري كه راديو فردا در تاريخ 19/2/86 (ارگان سرويس اطلاعات مركزي آمريكا) پيرامون بازداشت اين جاسوس موساد مخابره كرد، نام «كيوان حسيني» (عضو سابق تحريريه روزنامه اعتماد) بر پاي گزارش نقش بسته است.
«هاله اسفندياري» در ماموريت هاي اطلاعاتي آشكار خود كه تحت پوشش و عنوان «مدير مركز مطالعات خاورميانه موسسه بين المللي ويلسون» به انجام مي رساند به برگزاري سلسله سمينارهايي تحت نام «آينده جنبش اصلاح طلبي در ايران» اقدام كرده بود تا به سنجش ظرفيت اصلاح طلبان براي تغيير نظام اسلامي بپردازد. همزمان با انتشار خبر بازداشت جاسوس موساد در ايران- دو روزنامه وابسته به لابي صهيونيست ها در آمريكا (كميته آيپك) در گمانه زني هايي شتابزده كوشيده اند تا چهره اي ميانه رو از «هاله اسفندياري» در محافل دانشگاهي ]جاسوسي[ آمريكا تصوير كنند.
روزنامه «نيويورك تايمز» روز چهارشنبه (19/2/1386) با طرح دو احتمال پيرامون بازداشت اسفندياري، از وي با عنوان «محققي كه با جمهوري اسلامي ضديت ندارد» ياد كرد و بازداشتش را به موضوعي مجعول كه آن را «اختلاف هواداران تندروي محمود احمدي نژاد، رئيس جمهوري اسلامي ايران با اكبر هاشمي رفسنجاني، سياستمدار ميانه روي ايران» مي داند، ربط داد!
همچنين «نيويورك تايمز» گفته است كه «نتيجه اختلافات بين دو جناح به بازداشت محققي انجاميده كه او نيز به عنوان چهره اي ميانه رو شناخته مي شود!»
تحليلگر اين روزنامه صهيونيستي پيش از اين نيز درباره تحقيقات قضايي از حسين موسويان كوشيده بود تا اين اقدام قانوني را معطوف به تقابل هايي سياسي نمايد كه در عرف هر كشوري و در زندگي سياسي شهروندان ملحوظ است، اما در نظام اسلامي تحقيقات قضايي را تاثير و تاثر نمي بخشد.
براساس يافته هاي گزارشگر «كيهان» نازيلا فتحي يكي از روزنامه نگاراني است كه اين خط سياسي را پيرامون دو بازداشت در «نيويورك تايمز» دنبال مي كند وي در روزنامه مذكور از ديگر سو روزنامه «واشنگتن پست» نيز بازداشت جاسوس موساد و تحقيقات قضايي دادگاه انقلاب از «نازي عظيما» (يكي از گزارشگران راديو فردا) را «گروگان گيري نرم» خوانده است و تلويحاً اعتراف كرده كه چون «هاله اسفندياري» از بودجه 75 ميليون دلاري آمريكا براي گسترش جامعه مدني در ايران بهره مي گيرد، دولت ايران تحقيقات از وي را آغاز كرده است.
در گمانه زني رسانه هاي صهيونيستي - آمريكايي شاخص هاي حرفه اي اين جاسوسي اين مهره موساد به نحو ناخواسته افشا شده و در عين حال تلاش گشته تا وي را «پژوهشگر» معرفي كنند!
----------------------------------------------
باقي پس از ملاحظه مقاله كيهان بدون اينكه اينكه هيچ داوري منفي يا مثبتي درباره موسسه ويلسون داشته باشد مي گويد كه تاكنون هيچ همكاري و ارتباطي با موسسه مذكور نداشته و ادعاي كيهان را متضمن تحريف و جعل مي داند.اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved