چهارشنبه 26 اردیبهشت 1386

اصرار كيهان بر جعل و دروغ

كيهان چهارشنبه 26 ارديبهشت 1386 - 28 ربيع االثاني 1428 - 16 مه 2007 - سال شصت و چهارم -شماره 8802-ص14

پس لرزه هاي گزارش كيهان درباره يك عامل موساد

طي چند روز گذشته رسانه هاي اروپايي و آمريكايي گمانه زني هاي گسترده اي را پيرامون گزارش مستند روزنامه كيهان (هاله اسفندياري كيست؟ مورخه 22/2/1386) آغاز كرده اند.
اين گمانه زني ها پيرامون اتهامات اين مهره سرويس اطلاعاتي اسرائيل هنگامي شدت گرفت كه «شائول بخاش»، همسر صهيونيست اين عامل اسرائيل، تحليل هاي مستند روزنامه كيهان را در پاسخي كه در «خبرگزاري آسوشيتدپرس» منتشر شد، رد كرد!
پاسخ «شائول بخاش» كه اسناد منتشره «كيهان» و تحليل هاي پژوهشگران روزنامه را كذب خوانده بود به سرعت در تيتر نخست رسانه هاي جهان قرار گرفت و اين رسانه ها كوشيدند تا به سياق سابق از يك مهره شناخته شده و فعال مطرح لابي رسمي صهيونيست ها در آمريكا (آيپك)، محققي دانشگاهي بسازند.
روزنامه گاردين در يادداشتي كه «آن جانسون» از مصر براي آن نوشته است، تيتر «ايران يكي از هواداران مذاكره با خود را حذف كرد» را براي توصيف شخصيت و رويكردهاي سياسي «هاله اسفندياري» برگزيد و در گفت وگويي با كريم سجادپور، كارشناس مؤسسه صلح بين المللي كارنگي در واشنگتن دي.سي از اين جاسوس به عنوان «هوادار ديپلماسي» ياد كرد.
گزارش مستند روزنامه «كيهان» از زندگي و حرفه «هاله اسفندياري» و «شائول بخاش» كه به سرعت در رسانه هاي اينترنتي، تلويزيون هاي ماهواره اي و روزنامه هاي معتبر دنيا منعكس شد، مدعيان اصلاح طلبي در داخل كشور را دچار شك و بهت كرد، تا جايي كه «عمادالدين باقي»، رئيس انجمن خود ساخته دفاع از حقوق زندانيان، در گفت وگويي با سايت متعلق به خودش هرگونه آشنايي و ارتباط با مؤسسه بين المللي «ويلسون» را تكذيب كرد. اين تكذيبيه در حالي است كه اسناد منتشره در سايت اين مؤسسه حكايت از حضور عمادالدين باقي به عنوان پژوهشگر ميهمان در كارگاههاي پژوهشي مركز مطالعات خاورميانه دارد كه زير نظر «هاله اسفندياري» اداره مي شد و كليشه آن سند در گزارش كيهان نيز به چاپ رسيد.
افشاي هويت صهيونيستي و كاركردهاي جاسوسي «هاله اسفندياري» كه براي حاميان داخلي اين عنصر موساد غافلگيرانه بود، آنها را مجبور به ناديده گرفتن اسنادي مي كند كه به نحو آشكار در اينترنت براي همه كاربران شبكه قابل بازيافت است.
«شائول بخاش» در حالي به خبرگزاري «آسوشيتدپرس» گفته است كه او و همسرش جاسوس و صهيونيست نيستند كه راديو رژيم اشغالگر قدس ديروز چهار خبر از ده خبر اصلي خود را به «ماجراي بازداشت هاله اسفندياري» اختصاص داد و تدارك يك پوشش ويژه خبري- تحليلي را در دفاع از اين زوج جاسوس آغاز كرده است.
راديو اسرائيل همچنين در سايت رسمي خود گزارش مستند كيهان را «مقاله اي فتنه انگيز» توصيف كرد و در تحليلي مظلوم نمايانه نوشت: «تنها گناه دكتر هاله اسفندياري اين است كه همسر وي، پرفسور(!) شائول بخاش، يك يهودي است!»
ارگان رسانه اي رژيم اشغالگر قدس (صداي اورشليم) اين زوج جاسوس را پژوهشگراني سالخورده لقب داد و درباره بخاش گفت كه «وي از يهوديان عراقي زاده است و از پژوهشگران سرشناس جهاني در امور ايران محسوب مي شود!»
روزنامه اينترنتي روز آن لاين (وابسته به بودجه وزارت خارجه هلند) در گزارش اصلي خود به قلم اميد معماريان (عضو سابق شوراي سردبيري روزنامه حيات نو) ادعاهاي «شائول بخاش» مبني بر عدم همكاري خود و همسرش با صهيونيست ها، عدم حضور در روزنامه آيندگان، عدم فعاليت هاي جاسوسي و ارتباطات امنيتي ويژه با آژانس هاي اسرائيلي و آمريكايي را تكرار كرده است.
تصويرسازي رسانه هاي صهيونيستي از «هاله اسفندياري» و «شائول بخاش» در حالي است كه دو سناتور از حزب دموكرات ايالات متحده نيز با صدور بيانيه هايي جداگانه بازداشت «هاله اسفندياري» را محكوم كرده اند. «براك اوباما» و «هيلاري كلينتون» هر دو كوشيدند اين جاسوس را يك خانم پژوهشگر معرفي كنند. و «اوباما» سناتور آمريكايي در يك غيب گويي ادعا كرده كه مي داند هاله اسفندياري هيچ جرمي مرتكب نشده است!
بيانيه هيلاري كلينتون كه يك روز پس از بيانيه رقيب هم حزبي اش «اوباما»، منتشر شد، در روزنامه هاي مدعي اصلاح طلبي بازتاب يافت. روزنامه «هم ميهن» به مدير مسئولي غلامحسين كرباسچي در نخستين شماره خود، اين بيانيه را بدون درج هيچگونه توضيحي نسبت به سوابق و فعاليت هاي جاسوسي «هاله اسفندياري» منتشر كرد! البته پيش از اين سردبير كنوني روزنامه «هم ميهن» كه روزنامه «شرق» را مديريت مي كرده، در اخبار سياسي از «شائول بخاش» به عنوان «استاد ايراني» ياد مي كرد و حضور او در سمينارهاي بين المللي عليه ايران را پوشش مي داد.
استقبال روزنامه «هم ميهن» از بيانيه «هيلاري كلينتون» در حمايت از جاسوس صهيونيست ها در هنگامه اي است كه «بهمن آقايي» از ديگر عناصر اطلاعاتي آمريكا كه سال 64 در يك مصاحبه تلويزيوني به جاسوسي خود اعتراف كرد طي گفت وگويي با تلويزيون فارسي آمريكا (VOA) گفته است كه «اين سناتورهاي دموكرات نه خود را درست مي شناسند و نه دولت ايران را، براي همين فكر مي كنند كه ايراني ها به لحن دستوري آن ها در بيانيه هايشان گوش مي كنند.»
از آنجا كه مدتي است عوامل نفوذي سرويسهاي اطلاعاتي بيگانه مخصوصاً «سيا» و «موساد» براي نفوذ در عرصه رسانه اي و محافل فرهنگي و اجتماعي كشورمان تلاش گسترده اي را آغاز كرده اند، كيهان در روزهاي آينده هويت «شائول بخاش» و ارتباطات وي و همسرش با برخي روزنامه ها و محافل داخلي و خارجي را طي گزارش مستندي منتشر خواهد كرد.اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved