جمعه 28 اردیبهشت 1386

بيانيه پاسداران حق حيات در مورد جايزه سالانه به بهترين اثر درخصوص اصلاح نگرش ها درباره مجازات اعدام

انجمن پاسداران حق حيات به عنوان نخستين نهاد مدني ايراني در زمينه اعدام كه بر مبناي اعلاميه جهاني حقوق بشر فعاليت مي كند مي كوشد با رعايت آموزه‌هاي ديني و قوانين داخلي به بازتفسير حق حيات در متون فقهي و حقوقي و نيز فرهنگ سازي در جامعه به منظور كاهش مجازات اعدام در ايران بپردازد كه اكنون جزو چهاركشور جهان است كه داراي بيشترين آمار مجازات اعدامند.از اينرو پاسداران حق حيات بر خود فرض مي داند يكي از آثار هنري برجسته در سال 1385 به نام سريال زيرتيغ را كه از تلويزيون جمهوري اسلامي پخش شد مورد تقدير قرار دهد. موضوع اين فيلم از دو جنبه اساسي برخوردار بود.
1- گشودن وروشن كردن يكي ازمصاديق قتل‌هاي ارتجالي (قتلهايي كه بدون قصد قبلي قتل صورت مي‌گيرند) و از نظر فقهي خارج از شمول قصاص هستند.
2- ارزش عفو كه مورد تاكيد آيه شريفه 178سوره بقره وآيه40سوره شوري است و خداوند در مورد قتل نفس بيگناه به اولياي دم توصيه مي‌كند گرچه آنها حق قصاص دارند اما اگر به جاي قصاص و حتي ديه ،عفو كنند نزد او مطلوب‌تر است و پاداش خويش را از خداوند مي‌گيرند.
باتوجه به آثار شگرف ابزار هنر و فيلم در فرهنگ‌سازي جامعه مي توان گفت اين سريال از نمونه‌هاي موفق آثاري است كه به رواج فرهنگ‌ عفو و مدارا و ترقيق روحيه انتقام و خشونت ياري مي‌رساند.
اين انجمن از مديريت تلويزيون جمهوري اسلامي بخاطر سرمايه‌گذاري و تهيه اين فيلم و نيز از كليه عوامل و دست‌اندركاران سريال اعم از كارگردان و فيلمنامه نويس و بازيگران آن تقدير به عمل مي‌آورد. اميد است فيلمسازان و كارگردانان ارجمند و مديران رسانه‌هاي ملي و خصوصي اين راه را بپيمايند و تمركز بر چنين موضوعاتي را دغدغه خويش سازند.
انجمن پاسداران حق حيات در راستاي تقويت و توسعه اين رويكرد بر آن است از اين پس هر سال براي برترين اثرهنري و ادبي در اين زمينه جايزه‌اي را در نظر بگيرد كه طي مراسمي به صاحب يا صاحبان اثر تقديم گردد.
اميد است با گام‌هاي كوچكي كه آغاز كرده ايم بتوانيم از طريق تلاش‌هاي بومي و درون‌زا و در چارچوب نظام فرهنگي و حقوقي خويش به كاميابي‌هايي در راه كاهش مجازات اعدام دست يابيم .


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved