جمعه 28 اردیبهشت 1386

چطوربدون اثبات جرم، فرد را جاسوس مي خوانيد؟


عماد الدين باقي در پاسخ به کيهان:

روزآنلاين پنجشنبه 27 اردیبهشت 1386 [2007.05.17]
http://www.roozonline.com/archives/2007/05/004576.php

وحيد ثابتيان

درحالي که روزنامه کيهان، با حمله به کساني که درخصوص دستگيري دکترهاله اسنفدياري، محقق ايراني- آمريکايي دستگير شده توسط مقامات امنيتي ادامه مي دهد، عمادالدين باقي رييس انجمن دفاع ازحقوق زندانيان به اتهامات اين روزنامه درخصوص اين انجمن وارتباط با سازمان هاي جاسوسي اسراييل پاسخ داد. او ازروزنامه کيهان پرسيده است که "چطور درمورد فردي که هنوز محاکمه نشده وجرمش ثابت نشده، عنوان مي کند که جاسوس است وبا اسراييل همکاري داشته است؟ "

هاله اسنفدياري هم اکنون ازدسترسي به وکيل محروم است. باقي تاکيد کرده است: "ما بارها اعلام كرده‌‏ايم حين بازجويي و تفهيم اتهام بايد وكيل حضور داشته باشد، در غير اين صورت تمامي اظهارات شخص بازداشت‌‏شده هيچ اعتباري ندارد. خانم اسفندياري نيز يك شهروند ايراني است و حق دارد از وكيل استفاده كند ولي متاسفانه اين روند نگران‌‏كننده است."

روزنامه کيهان که طي روزهاي گذشته، پيش ازاظهارنظر رسمي مقامات دولتي سياهه اي ازاتهامات را عليه دکتراسفندياري مطرح کرده بود، طي روزهاي گذشته افرادي را که خواستارپاسخگويي مقامات رسمي درخصوص اين دستگيري شده اند، با اتهام هاي گوناگوني همراه کرده است. اين روزنامه درگزارشي با عنوان "پس لرزه هاي گزارش كيهان درباره يك عامل موساد" که دروب سايت عماد الدين باقي نيزبا نام "اصرارکيهان برجعل ودروغ" نيزنقل شده است، بارديگر به تکراراتهامات خود عليه محقق ياد شده و برخي رسانه هاي داخل وخارج کشور، مي پردازد.

روزگذشته، معاون موسسه وودروويلسون درمصاحبه اي با خبرگزاري "اي پي اس" گفت: "بازجويي ازخانم اسفندياري کاملا بي اساس است. ما به ايراني ها همه اطلاعات را درمورد برنامه خاورميانه اين موسسه مي دهيم واينکه چه کارهايي انجام داده وبودجه اش را ازکجا گرفته است. ماخيلي باز در اين زمينه عمل کرده ايم وهيچ چيزي براي پنهان کردن نداريم."

عمادالدين باقي که به عنوان رييس انجمن دفاع ازحقوق زندانيان طي سالهاي گذشته، دراراتباط با قوه قضاييه فعاليت هاط زيادي را جهت احقاق حقوق زندانيان و شفاف نمودن کاستي حقوقي، ساختاري وفرهنگي وضعيت زندانيان درجامعه انجام داده است، اتهامات روزنامه کيهان را "با هدف محدود كردن نهادهاي مدني و حقوق بشري" ارزيابي کرده و به ايلنا گفته است: "با توجه به اينكه ايشان هنوز محاكمه نشده‌‏اند و جرمشان ثابت نشده است، چگونه روزنامه‌‏اي با تكيه بر قدرت عنوان مي‌‏كند او جاسوس است و با اسرائيل همكاري داشته است؟"

پس ازانتشار اتهام نامه اي که به نام گزارش در روزنامه کيهان به چاپ رسيد، همسر دکتر اسفندياري، دکترشائول بخاش، در جوابيه به اتهامات ياد شده پاسخ داد. روزنامه کيهان ازانتشار اين جوابيه خودداري کرد ولي دامنه اتهام زني خود را متوجه افراد بيشتري نمود. عماد الدين باقي دراين باره مي گويد: "تمام ادعاهاي آن روزنامه از اساس مجعول است. مواردي كه مربوط به خانم اسفندياري است، توسط همسر ايشان به طور دقيق پاسخ داده شده و بي‌‏محتوا بودن ادعاهاي مطرح‌‏شده ثابت شده است. به عنوان مثال مطرح شده است كه ايشان به سفارش موساد در روزنامه آيندگان مشغول به كار بوده است در حالي كه خانم اسفندياري در آن دوره در ايران نبوده است."

عمادالدين باقي درخصوص رابطه سازمان غيردولتي اي که مدير آن است با موسسه وودروويلسون که خام اسفندياري مديربخش خاورميانه آن است افروده است: "در آن روزنامه مطرح شده بود كه در سايت موسسه ويلسون به ارتباطات بنده با آنها اشاره شده است اما وقتي به آن سايت مراجعه كردم، هيچ نشانه‌‏اي در اين باره نيافتم. من حتي اسم اين موسسه را پيش از اين نشنيده بودم. تنها مطلبي كه در سايت ويلسون آمده بود، خبر از حضور ما در كنفرانسي در دانشگاه استنفورد بود كه بنده را با عنوان «دعوت‌‏شده» ياد كرده بود، در عرف آمريكا «دعوت‌‏شده» كسي است كه دعوت را معلوم نيست بپذيرد يا نپذيرد. بنده نيز اساسا در آن كنفرانس شركت نكردم لذا اين ادعا از اساس كذب است بنابراين بقيه مطالب را مي‌‏توان ارزيابي و بي‌‏پايه بودن آن را اثبات كرد."

باقي با انتقاد از روند نامطلوب بازجويي در كشورگفته است: "ما بارها اعلام كرده‌‏ايم حين بازجويي و تفهيم اتهام بايد وكيل حضور داشته باشد، در غير اين صورت تمامي اظهارات شخص بازداشت‌‏شده هيچ اعتباري ندارد. خانم اسفندياري نيز يك شهروند ايراني است و حق دارد از وكيل استفاده كند ولي متاسفانه اين روند نگران‌‏كننده است."

رييس انجمن دفاع ازحقوق زندان اضافه کرده است: "بايد با كسي كه از آمريكا پول مي‌‏گيرد و سعي مي‌‏كند اوضاع داخلي كشور را ناامن كند و انقلاب مخملي به راه اندازد، برخورد شود، اما متاسفانه برخوردهايي در اين زمينه صورت مي‌‏گيرد كه بيشتر شبيه «تصفيه‌‏حساب سياسي» است. به عنوان مثال اتفاقاتي پيش از دستگيري خانم اسفندياري صورت گرفته است كه مشكوك و غيراخلاقي است يعني مدتي قبل از دستگيري، چند موتورسوار با صورت‌‏هاي پوشيده كيف ايشان را مي‌‏ربايند كه حاوي پاسپورت خانم اسفندياري بوده است، مشابه اين اتفاق براي بنده و چند نفر نيز رخ داده بود."

وي هدف اين پرونده‌‏سازي‌‏ها را محدود كردن نهادهاي حقوق بشري دانست و تاكيد كرد: اين نوع برخوردها و ربط دادن نهادهاي حقوق بشري همچون انجمن دفاع از حقوق زندانيان به اسرائيل و موساد، با اهداف خاصي صورت مي‌‏گيرد كه ادعاهايشان از مبنا غلط است. در مورد خانم اسفندياري نيز اين سوال مطرح است كه چرا هم‌‏اكنون با ايشان برخورد مي‌‏شود و دستگير مي‌‏شوند؟ ايشان بالاخره سال‌‏هاست كه در موسسه ويلسون فعاليت مي‌‏كند و همواره به خاطر علاقه به ميهن به ايران رفت و آمد مي‌‏كنند. چطور الان با اين موضوع برخورد مي‌‏شود؟

رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان افزود: من خانم اسفندياري را تا به حال نديده بودم اما ايشان از چهره‌‏هاي معتدلي هستند كه در خارج از ايران نيز در چارچوب منافع ملي عمل مي‌‏كنند.


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved