دوشنبه 7 خرداد 1386

گفتگو با بي بي سي درباره بودجه 75ميليون دلاري امريكا

بي بي سي 29/12/1386 برنامه بامدادي
بي بي سي:در ایران عمادالدین باقی رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان و از فعالان سرشناس حقوق بشر نامه ای سرگشاده خطاب به تعدادي از نهادهاي حقوق بشر ، تشكل وكلاي بدون مرز و سازمان بين المللي اصلاحات جزايي نوشته و در آن ابراز نگرانی کرده که ایالات متحده با تخصیص بودجه 75 میلیون دلاری برای کمک به فعالان سیاسی و حقوق بشر در ایران در عمل به جای حمایت از آنها باعث سوءظن جمهوری اسلامی و آزار و پیگرد فعالان و نهادهاي نوپاي مدنی در ایران شده است آقای باقی در نامه خود که نسخه ای از آن به شورای حقوق بشر سازمان ملل عفو بین المللی و سازمان دیده بان حقوق بشر هم ارسال شده از آنها می خواهد که آمریکا را به شفافیت بیشتر در این زمینه تعقیب کند در گفتگويي با عمادالدین باقی ابتدا در مورد نامه اش از او پرسیدم:
چه نمونه ها و موارد تازه ای باعث چنین نگرانی هايي شده است.
به دلیل شرایطی که کشور داشته، دوره جنگ ونيز بدبيني نهادهای امنیتی از يكطرف و از آن طرف هم وقتی که دولتي مي ايد ورسماً اعلام می کند که برای تغییر در ایران بودجه اي را براي حمایت از نهادهای مدنی اختصاص می دهد این بدبینی را تشدید می کند و چون معلوم نیست که گیرندگان چه کسانی هستند،کل فعالان و نهادها در معرض اتهام قرار می گیرند بخصوص در این ماه های اخیر ما شاهد بوده ایم که افراد زیادی در معرض اتهام قرار گرفته اند که با خيلي از نهادها و افراد برخورد شده بخاطر اینکه ممکن است همه جزو دریافت کنندکان این پول باشند.
آیا این مورد کمک دولت آمریکا به گروه های فعال سیاسی در ایران باعث دردسر برای شما هم شده است؟
یکی از مهمترین دلایلی که در طول 14 ماه گذشته چند بار به دادگاه رفته ایم همین مسئله بوده است.بارها و بارها باید برویم به دادگاه و محکمه نزد بازجو و جوابگوی بازجو و در معرض اتهام باشیم که شما از کجا هزینه انجمن را تامین می کنید یا حتی یک سفری به خارج از کشور اگر ما رفتیم یا کسی را فرستادیم باید در معرض سوال قرار بگیریم که چه پولی برای سفر گرفته شده. اصلاً معنی حرف من این نیست که اگر آمریکایی ها این کار را نکنند فشار و آزار هم وجود ندارد بحث من این است که این اقدامات باعث می شود که یک توجیه جدیدتر و پوششي برای این بدرفتاری ها به وجود بیاید. توی نامه هم قید کرده ام اگر آمریکایی ها این موضوع را شفاف کنند ، فقط از این لحاظ لااقل در این مورد خاص این اتهام از روی دوش دیگران برداشته می شود اگر واقعا هدفشان کمک به دموکراسی و حقوق بشر است وقتی ببینند نتیجه اش نتیجه ضد دموکراتیک است باید تجدید نظر کند.
فکر می کنید تا چه حد می شود انتظار داشت کنگره یا دولت آمریکا چنين رویه اي را در پیش بگیرند؟
البته ما در مقامی نیستیم که به آنها بگوییم چه کار کنید یا نکنید ولی این حق را داریم که انتظار داشته باشیم اینها شفاف برخورد کنند و دقیقاً بگویند که چه کسانی این پول ها را دریافت می کنند که کلیت افراد و فعالين جامعه مدنی ایران در معرض اتهام قرار نگیرند.
بي بي سي:عمادالدین باقی و ابراز نگرانی او از نحوه ي کمک دولت آمريكا به فعالان سياسي وحقوق بشر در ایران


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved