شنبه 16 تیر 1386

دو گفتگو با بي بي سي درباره بيانيه مهم عفو بين الملل پيرامون اعدام هاي زير18سال در ايران


بي بي سي 5تير1386( 2007June26)جام جهان نما
نشان مي‌دهد كه در قوه قضاييه ايران اراده‌اي هم وجود دارد مبني بر جلوگيري از اعدام‌هاي زير 18 سال .درطرحي كه قوه قضاييه در اواخر دولت آقاي خاتمي ارائه داده به مجلس مبني بر تشكيل دادگاه ويژه اطفال دو ماده ناظر بر اعدام كودكان زير 18 سال است. من فكر مي‌كنم مشكل اصلي كه ما تا تاكنون داشته‌ايم فقدان قانون بوده. ما از اينكه چنين اراده‌اي در قوه قضاييه وجود دارد خوشحاليم و اميدواريم كه مجلس كه كليات اين طرح راتصويب كرده بتواند بدون تغييرات اساسي در اين طرح آنرابه تصويب برساند.نكته‌اي كه در اينجا وجود دارد در بعضي از زمينه‌ها كه قوه قضاييه اراده‌اي دارد مبني بر يك اقدام درست و انساني ما قوانين لازم را نداريم و قضات به استناد همين قوانين جاري احكامي در زمينه سنگسار يا اعدام افراد زير 18 سال صادر مي‌كنند و برعكس در بعضي از زمينه‌ها قانون داريم كه قوانين مناسب و منطبق با حقوق بشر است اما اين قوانين رعايت نمي شوند يعني نشان مي دهد در جايي قانون وجود دارد ولي اراده براي رعايت قوانين حقوق بشري نيست در جايي اراده وجود دارد ولي قانون وجود ندارد.


راديو بي بي سي (برنامه بامدادي) 2007June27 (6تير1386)
سازمان عفو بين الملل شامگاه ديشب گزارشي منتشر كرده و در آن از ايران به عنوان كشوري كه در آن كودكان اعدام مي‌شوند نام برده قبل از اين در گزارشي از عفو بين‌الملل هم تاكيد شده بود ايران به عنوان كشوري كه بيشترين احكام اعدام را براي كودكان زير 18 سال صادر مي‌كند شناخته شده . با عمادالدين باقي فعال حقوق بشر و از اعضاي سازمان غير دولتي پاسداران حق حيات كه در زمينه مبازه با مجازات اعدام فعاليت دارد گفتگويي داشتم و از او پرسيدم كه مبناي آمارهاي اعدام شده در مورد كودكان زير 18 سال در ايران چيست؟
گزارش عفو بين‌الملل به 71 مورد اشاره كرده.برخي از اين 71 تن هويت مشخصي ندارند، تعدادي هم سن و اطلاعاتشان مشخص نيست. تعدادي هم اطلاعاتي تفصيلي در موردشان داده شده اما در تحقيقي كه خود من اخيراً انجام داده‌ام 41 مورد را در يك تحقيق چند ماهه شناسايي كرده بوديم و اطلاعات تفصيلي در مورد آنها منتشر شد بعد از آن هم دو مورد ديگر پيدا كرديم كه 43 مورد شد. كانال‌هاي ما بيشتر اخبارمطبوعات بوده‌‌اند. به علاوه، احكام صادره در دادگاه .بعضي از آنها حتي در روزنامه ها هم خبر محكوميتشان منتشر نشده بود اما با تماس با خانواده و راه‌هاي مختلف و اينترنت و دريافت نسخه‌هايي از حكم دادگاه توانستيم اطلاعات تفصيلي در موردشان پيدا كنيم.

آمارهايي كه در ايران وجود دارد از اعدام هاي كودكان زير 18 سال در مقايسه با آمار جهاني در چه وضعيتي است؟
اينطور كه از آمار برمي‌آيد در حال حاضر بطور كلي فقط در چهار كشور اعدام كودكان زير 18 سال وجود دارد كه دربين اين چهار كشور، كشور ايران در صدر آنهاست. در سال 2007 هم بنا به گزارش عفو بين‌الملل فقط در ايران يك مورد اعدام اجرا شده است.

چندي پيش قوه قضاييه اعلام كرد كه پيشنهادي رابه مجلس داده كه اعدام كودكان را متوقف كنند اين در حال حاضر درچه مرحله‌اي است؟ يا اصلاً چنين چيزي شدني است؟
كليات طرح در مجلس به تصويب رسيد و به كميسيون ارسال شده و تا كنون هنوز از كميسيون به مجلس برنگشته در واقع اين طرح قوه قضاييه و پي‌گيري آن نشان داد كه در قوه قضاييه هم اين اراده وجود دارد كه اعدام‌هاي زير 18 سال در ايران متوقف شود و بسياري ازمقامات قضايي هم مجدانه دنبال اين هستند اما هنوز بخاطر وجود موانع ديگري در مجلس از جمله اينكه گفته مي‌شود كه شوراي نگهبان پيغام داده است كه اگر اين قانون بخواهد به همين شكل تصويب شود آن را رد خواهد كرد تا به حال نتوانسته عمليات مجدداً مطرح شود.

آيا شوراي نگهبان براي مخالفت با تصويب در مجلس دليلي هم ارائه كرده است؟
مهمترين دليل شوراي نگهبان اين خواهد بود كه اين قانون با شرع مغاير است اما در اين تحقيقي كه من انجام داده‌ام با دلايل فقهي و ديني و ارائه چند قاعده كه ريشه قرآني دارد نشان داده ام كه اتفاقاً اعدام‌هاي زير 18 سال با منطق‌ درون ديني هيچ پايگاهي ندارند و بايستي تعطيل شوند علاوه بر اين جمهوري اسلامي ايران ميثاق بين‌المللي كنوانسيون حقوق كودك را بدون حق شرط امضا كرده است. طبق يكي از مواد ميثاق مدني و سياسي يعني ماده 2 كه صراحت دارد كه دولت‌هاي طرف ميثاق متعهد مي‌شوند حقوق كليه افراد تحت حاكميتشان را تضمين كنند و متعهد مي‌شوند طبق اصول قانون اساسي خود به عبارتي اقداماتي در زمينه قانون‌گذاري به منظور توفيق در اين ميثاق به عمل بياورد يعني وقتي آن را امضا كرده‌اند متعهد شده‌اند كه اين را در قوانين داخلي و در قانون اساسي خودشان تضمين كنند و اين در حكم قوانين داخلي ايران است.


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved