پنجشنبه 11 مرداد 1386

سردبیرسايت گفتمان:سخنی کوتاه پیرامون حکم 3 سال حبس برای عمادالدین باقی

سايت گفتمان
http://www.goftman-iran.org/index.php?option=com_content&task=view&id=708&Itemid=9
برخیز تا بگرییم چون ابر در بهاران

سخنی کوتاه پیرامون حکم 3 سال حبس برای عمادالدین باقی

نويسنده:سردبیرسايت گفتمان(دكتر كاويان ميلاني)


متاسفانه و با هزاران اندوه با خبر شدیم که آقای عماد باقی به سه سال زندان محکوم شده اند.

گرچه مدتی بود که انتظار این خبر ناگوار می رفت ولی بازهم گویی امید آن بود که رائحه عدل و انصاف بوزد و انسانی بزرگ و آزاده به ناحق و ناجوانمردانه 3 سال دیگر از عمر پربار و مثمر ثمرش را در اسارت و زنجیر سر نکند.

ولی افسوس که دفترتقدیر چنین ورق نخورد و قلم قضا بر صفحه روزگار دوباره اثری از دیگرآزاری ما ایرانیان به جای گذاشت. و بار دیگر نویسنده ای توانا و فعال که می کوشد با قلم توانا و القای فکر پویای خود زنگار انجماد فکری و خلسه اندیشه را از جامعه ایران بزداید همانند جانیان و جنایتکاران و گناهکاران محکوم به زندان شد.

باردگر کتابهایی که برای نسل حاضر و نسلهای آینده روشنگری و نقد مسائل و معضلات پیچیده و معماهای تاریخی و اجنماعی ایران را در بر دارد در بندهای مختلف زندان اوین نوشته، مرور، تصحیح و ویرایش می شود.

این است جایگاه مطالعات تاریخی و اجتماعی و کوشش در راستای مطرح کردن دیدهایی تازه و نقد منظم نگرشهای جا افتاده.

ناگفته نماند که حق محققین بزرگ کرسی های دانشگاهی و حداقل رفاه و فرصت مناسب برای جذب جوانان برجسته و تحول فکری آنان است. همانگونه که پاداش ادوارد سعید فقید فلسطینی الاصل که از بزرگترین منتقدان غرب و بنیاگذار نقد "شرق شناسی" استادی و کرسی دانشگاه برجسته و معتبر کلمبیا و بودجه مناسب برای تحقیق و سفر و تربیت دانشجو در سطوح مختلف بود. اما در ایران نقد تازه و طرح نو و جرقه بیداری موجب سوء تفاهم می شود و نتایج و عواقبی دیگر از پی دارد.

با آرزوی ساعاتی خوشتر و عمری روزبروز پربارتر برای آقای باقی و با آرزوی سربلندی برای یکایک ایرانیان و به امید روزی که نسیم تفاهم و همکاری و دوستی در میهن عزیزمان بوزد.
اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved