پنجشنبه 18 مرداد 1386

گفتگو درباره مصوبه هيات دولت مبني بر انتقال زندان ها به خارج از شهرها


بي بي سي شنبه6مرداد1386

باقي:در بسياري از كشورهاي جهان زندان ها در خارج از شهر قراردارند اساسش هم این است که بسیاری از زندان ها زندان باز هستند. اساس زندان باز این است که افراد در یک جامعه کوچکتری بتوانند زندگی جمعی داشته باشند و اینها آماده شوند برای بازگشت به جامعه بزرگتر. چنين فضایی برای زندان داخل شهر با توجه به اینکه مساحت بسیار زیاد می طلبد معمولاً تامینش مقدور نیست لذا اکثرآً زندان ها در خارج از شهرها هستند. البته برای خانواده ها مشکل تردد ایجاد خواهد شد و بایستی تمهیداتی برای ایمنی اخلاقی آنها اندیشیده شود مثلاً فرض کنید سرویس های رفت و برگشت برای آنها قرار دهند.
بي بي سي:مشکلاتی که بر سر راه آنها و مانع انجام کار شده است چه چیزهایی هستند؟
بخشی از مشكلات برمی گردد به ناهماهنگی هایی که در دستگاه های مختلف بوده بین قوه قضاییه، وزارت خانه ها، سازمان زندان ها وگاهی اختلاف مشی و دیدگاه و اختلاف بینش ها آنها به نوعی تاثیر بر اجرایی شدن اين برنامه داشته . یک مقدار هم به دلیل فقدان امکانات بوده چون تحقق این امکانات نیازمند بودجه عظیمی است که همین الان هم که هيات وزیران تصویب کرده تردید دارم که چنین چیزی عملی شود بخاطر اینکه یک اقدام مفید و بسیار هزینه بری است. .
بي بي سي: استانداردهایی که به هر حال بر اساس قوانین برای ساخت زندان ها لازم است آیا در زندان های فعلی این استانداردها رعایت شده است و اگر بخواهند آنها را منتقل به جاهایی کنند چقدر امید به آن است که بشود آن معیارها را رعایت کرد.
آنها یک مجموعه هستند که بایستی با هم باید لحاظ شوند. یکی امکانات فیزیکی است که من معتقدم این امکانات فیزیکی مسلما به این زودی ها تحقق پذیر نیست چون تاسیس زندان هایی با ضریب ایمنی استانداردهای جهانی غیر از اینکه پروژه هزینه بری است پروژه اي زمانبر است و اگر هم اتفاق بیفتد رعایت اصول ایمنی برای زندان های عادی نیازمند جذب پرسنل جدید و کادرهای جدید برای زندان ها است آن هم برای کشوری که مثل کشور ما جمعیت زندانی در گردش آن ساليانه حدوداً 750000 تا 800.000 است به اعتقاد من رعایت این استانداردها با توجه به مجموعه مشکلات به این زودی ها امکان پذیر نیست. به علاوه اینکه تفکر و رويه قانون گرایی در دستگاه های مختلف هنوز آنچنان که بايد نهادینه نشده است. بنابراین در عین حال که اساساً کار مفیدی است ولی به این زودی ها تحقق پذیر نیست.


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved