جمعه 26 مرداد 1386

وکيل باقي به محکوميت موکلش اعتراض کرد

وکيل عماد باقي به محکوميت موکلش اعتراض کرد
اعتماد ملي 25/5/1386
روزنا: وکيل مدافع عمادالدين باقي از تجديد نظر خواهي نسبت به محکوميت سه سال حبس تعزيري موکلش خبر داد.
محمود علم، وکيل مدافع عماد الدين باقي با اعلام اين مطلب، گفت: به دنبال ابلاغ حکم محکوميت سه سال حبس تعزيري موکلم از سوي شعبه ششم دادگاه انقلاب تهران، نسبت به اين رأي اعتراض کردم که با اعتراض ما، پرونده جهت رسيدگي به دادگاه تجديد نظر استان تهران ارجاع مي شود.
وي اتهام موکلش در اين پرونده را "اجتماع و تباني به منظور انجام جرايمي بر ضد امنيت کشور" و "تبليغ عليه نظام به نفع گروه هاي بيگانه و مخالف نظام" عنوان کرد .
وکيل عماد الدين باقي خاطر نشان کرد: در لايحه تجديدنظرخواهي خود به فقدان عناصر مادي و معنوي جرم اشاره کردم و صدور رأي برائت از سوي دادگاه تجديدنظر را خواستار شدم.


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved