جمعه 26 مرداد 1386

توليد جديد كارخانه دروغ سازي كيهان

روزنامه كيهان در ادامه دروغ پراكني هاي خود خبري را جعل و منتشر كرده است كه در زير مي خوانيدتيتر زير از خود كيهان است)

من به كروبي خط مي دهم! (خبر ويژه)

يكي از چهره هاي افراطي جبهه دوم خرداد كه اخيرا فعاليت هاي خود را در حوزه فعاليت هاي به اصطلاح مربوط به حقوق بشر و حمايت از زندانياني كه داراي جرائم سياسي و امنيتي هستند متمركز ساخته، اخيرا مدعي شده است كه در بسياري امور اين اوست كه به آقاي كروبي «خط» مي دهد.
بنا به يك گزارش دريافتي كيهان «ع-ب» در يك جلسه خصوصي گفته است:
«اگرچه كروبي به دوستان و همفكران ما زياد حمله مي كند با اين حال من ارتباط بسيار خوبي با او دارم و در مواردي به او خط مي دهم كه چه كاري انجام دهد»! وي سپس در تشريح چند نمونه از مواردي كه در آنها او به كروبي خط دهي كرده گفته است: «مثلا خط فضاسازي درباره احراز صلاحيت ها و لابي با تعدادي از چهره هاي شاخص روحاني و حوزوي را من سال گذشته به كروبي دادم تا از طريق ايجاد تشكلي از روحانيون شاخص طيف هاي مختلف از رد صلاحيت دوستانمان پيشگيري كنيم. آقاي كروبي اين اواخر گفت كه دارد آن ايده را پي گيري مي كند.»
گفتني است اين فرد كه اكنون مدعي هدايت سياسي آقاي كروبي شده داراي ارتباطات مشكوكي با محافل خارج از ايران است و چندي قبل در كلاس هاي برگزار شده توسط دختر ديك چني (معاون رئيس جمهور آمريكا) براي فراگيري روش هاي براندازي نرم نيز شركت كرده بود.
كيهان پنجشنبه 11 مرداد 1386 - 18 رجب 1428 - 2 آگوست 2007 - سال شصت و چهارم -شماره 18865


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved