سه شنبه 30 مرداد 1386

اعلام خطر انجمن دفاع از حقوق زندانيان درباره دو زنداني كرد

اعتصاب غذا در زندان گرچه طبق آيين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي در ايران و نيز در همه زندان هاي ممالك توسعه يافته ممنوع است و از لحاظ حقوق بشري نيز به دليل اينكه به جان زنداني آسيب مي زند قابل دفاع نيست اما هنگامي كه يك زنداني همه راه‌هاي استيفاي حقوق خويش را مسدود ببيند ممكن است به ناگزير به آن متوسل ‌شود. تازه‌ترين نمونه آنها دو زنداني كرد به نام‌‌هاي عدنان حسن پور و هيوا بوتيمار هستند كه به گزارش وكيل آنان جناب آقاي صالح نيكبخت، بيش از يكماه است در اعتصاب غذا و در موقعيت نگران كننده‌اي بسر مي برند. انجمن دفاع از حقوق زندانيان بدون ورود به ماهيت امر و اتهام اين افراد، دفاع از سلامتي آنان و هر زنداني ديگر را وظيفه خويش مي‌داند و نسبت به جان و سلامتي اين دو زنداني اعلام خطر مي‌كند.
خواسته‌هاي اين افراد بسيار محدود و قابل اجابت است. آنان درخواست انتقال به بند عمومي و برخورداري از حقوق معمول ساير زندانيان از جمله ملاقات با خانواده و وكلاي خويش را دارند. تجربه نشان داده است كه گاهي به دليل بي توجهي به درخواست هاي معمولي و حقوقي زندانيان از سوي برخي از مسئولان ، يك موضوع جرئي به يك بحران تبديل شده است و اين روش به دور از خرد ورزي و صلاح و صواب است. از مسئولان مربوطه مي خواهيم هر چه زودتر به وضعيت اين دو زنداني رسيدگي كنند.

انجمن دفاع از حقوق زندانيان


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved