یکشنبه 18 فروردین 1387

انتخاب زندانبان نمونه

من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق
آن که سپاس بندگان نکند، سپاس خداوندگار نشاید کرد
انجمن دفاع از حقوق زندانیان علی رغم زمینه های ذهنی و عینی موجود، که همواره فضای تقابل و تنازع را ترغیب و تقویت می کند، درنظر دارد در دفاع از حقوق زندانیان با تکیه بر اهداف اولیه خود ظرفیت های مثبت موجود را تقویت و احیا نماید.
انجمن با نگاهی به تجربیات گذشته دریافته است برای قانونمند شدن مناسبات جامعه و بویژه زندان ها، فرهنگ سازی از ضروریات رسیدن به آن شرایط مطلوب است. در همین راستا ترویج و تقویت رفتارهای هنجار و پسندیده می تواند بر رفتارها و منش های ناهنجار مؤثر افتاده و تغییر آنها را سرعت بخشد.
با این نگاه بود که انجمن در کنار فعالیت های هشدار دهنده، از دو سال پیش طرح بزرگداشت از زندانبان نمونه را به عنوان تقویت الگوهای مطلوب و مثبت در دستورکار قرارداد. درهمان زمان این ایده را ازطریق روزنامه ها به اطلاع عموم رساند. سپس ریاست هیـأت مدیره انجمن مقاله ای در همین زمینه منتشرکرد. يكي از محورهاي طرح پيشنهادي اين بود كه هرسال یکی از بهترین مسئولین امور زندان را که درعین رعایت قانون، اصول انسانی و اخلاقی و حقوق بشری را در ارتباط با زندانی مراعات كرده است به عنوان زندانبان نمونه معرفی کرده و مراسمی جهت بزرگداشت او برگزار شود.
همزمان با طرح این پیشنهاد از طریق رایزنی با زندانیان آزاد شده و کسب مشاهدات آنها در جستجوی شناسایی زندانبان نمونه برآمدیم. در جریان بررسي هاي انجام شده مشخص شد اکثریت نظرها طی سال گذشته معطوف به آقای دوست محمدی است که مدتی مسئول زندان اوین و پیش از آن زندان کرمان بود. پس ازکسب اطلاعات بیشتر در مورد رفتار وي بر پيشنهاد انتخاب و معرفي آقاي دوست محمدي اتفاق نظر حاصل شد. وی در زمان مسئولیت خود در زندان کرمان آن جا را به سطح استانداردهای مطلوب رساند و به عنوان زندان نمونه شناخته شدوپس از آن با رياست زندان اوين برگزيده شد. وي كه جانباز شیمیایی نیز بود سرانجام در19اسفند1385به رحمت الهی پیوست اما یاد و خاطره های مثبت و به یادماندنی وی همچنان بر ذهن و قلب زندانیانی که با وی سرو کار داشتند برجای ماند.
به گفته اکثر زندانیان آقای دوست محمدی در فضایی که به اقتضای ماهیتش آکنده از بی اعتمادی، خشونت و نفرت است، بذر شفقت، رحمت، مهر، انسانیت، گذشت و اعتماد متقابل را کاشت، بی آن که هیچ گونه چشمداشتی به محصول خود داشته باشد. هر چند رفتار او آثار نیک خود را به جا گذاشت.
از همین رو دریغ آمد که یاد او و رفتارهای انسانی او در تاریخ پرفراز و نشیب این سرزمین مغفول بماند. لذا بر آن شدیم ضمن برگزاری مراسمی به این مناسبت و معرفی مرحوم دوست محمدي به عنوان زندانبان نمونه گامی در جهت ترویج و تثبیت روش ها و منش های انساندوستانه برداشته باشیم.
لذا از همه زندانیان و آگاهان در خواست می کنیم چنانچه از ایشان خاطره و اطلاعاتی دارند همت کرده و این انجمن را در جریان قرارداده و قدمی در این راه خیر بردارند. اين مراسم در پايان فروردين ماه سال جاري برگزار خواهد شد و مكان وجزييات برنامه به زودي به اطلاع عموم خواهدرسید.
انجمن دفاع از حقوق زندانیان
15فروردين 1387
تلفن تماس انجمن :02188951952 - 02188975905
پست الکترونیک انجمن : adrpi.org@gmail.com


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved