پنجشنبه 24 بهمن 1387

خبر ويژه کیهان درباره مصاحبه باقی با اعتماد ملی

خبر ويژه کیهان يكشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۸۷● شماره ۱۹۲۹۸

مصاحبه ها و شعارهاى خاتمى را" اصحاب چهارشنبه " مى نوشتند

عضو حلقه افراطیون ضمن حمایت از نامزدی کروبی، با خاتمی مخالفت کرد و گفت خاتمی آماده هزینه دادن به خاطر اصلاحات نبود.
عماد باقی از عناصر نزدیک به بیت منتظری و عبداله نوری در گفت وگو با روزنامه اعتماد ملی به جلسات هفتگی «اصحاب چهارشنبه» در یک رستوران پرداخت و با اشاره به عضویت کسانی چون حجاریان، امین زاده، عرب سرخی، آرش نراقی، محسن سازگارا، جواد کاشی، شمس الواعظین، رضا تهرانی، علیرضا علوی تبار، هومن پناهنده و بعضی از بچه های روزنامه سلام در آن جلسات گفت: این جلسات تصادفاً از یک جایی به بحث های انتخاباتی وصل شد و امثال آقای حجاریان و امین زاده و عرب سرخی که با آقای خاتمی ارتباط بیشتری داشتند، این حلقه را به ایشان متصل می کردند.
باقی اضافه کرد: در انتخابات سال 76 وقتی آقای خاتمی نامزد شد، آقای پورعزیزی که یکی از اعضای جلسات هم بود سؤال هایی را که از مطبوعات و رسانه ها برای آقای خاتمی فرستاده می شد برای چند نفر از جمله خود من می فرستاد تا مطالعه کنیم و پاسخی به آن سؤالات بدهیم و این جواب ها به رؤیت آقای خاتمی می رسید و به عنوان پاسخ های ایشان به آن رسانه ها ارسال می شد. ... ایشان آن ایده ها را در شعارهای انتخاباتی خود بر زبان می آورد و شعارهایی مثل جامعه مدنی و توسعه سیاسی و آزادی مطبوعات و احزاب در این جلسات به تفصیل مورد گفت و گو قرار گرفته و به آقای خاتمی منتقل می شد.
وی سپس با اشاره به تعطیلی جلسات مذکور پس از دوم خرداد و اختلاف های پیش آمده با خاتمی در مقوله تندروی، از مخالفت خود با نامزدی دوباره خاتمی در سال 80 خبر داد و گفت: من و آقای گنجی و آقای شمس در زندان بحث های زیادی کردیم و جمع بندی هر سه نفر ما هم این بود که آقای خاتمی بهتر است که نیاید. می گفتیم تجربه این چهارسال نشان می دهد که آقای خاتمی اگر دور بعدی کاندیدا نشود بهتر است. اما دوستان از طریق خانواده پیغام می دادند و ترغیب می کردند که از آقای خاتمی حمایت کنید و می گفتند که موقعیت حساس است و رای آقای خاتمی خیلی تعیین کننده است. شرایط خیلی حساس و مخاطره آمیزی برای ما تعریف می شد. ما هم به این نتیجه رسیدیم که به رغم جمع بندی قبلی مان از آقای خاتمی اعلام حمایت کنیم.
باقی درباره اینکه چرا خاتمی نمی خواست رهبر جنبش اصلاحات باشد، گفت: به هر حال کسی که می خواهد رهبر جنبش اصلاحات باشد باید آماده خیلی از هزینه دادن ها باشد.
آقای خاتمی چنین تعریفی از خودش نداشت... البته من قبول دارم که برخی از دوستان هم به نوعی رفتار می کردند که سوءظن های طرف مقابل را برمی انگیخت..


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved