یکشنبه 9 فروردین 1388

آیا تشکیل وزارت حقوق بشر اجرای آنرا تضمین می کند؟(رادیو فرانسه)

رادیو فرانسه.تاریخ انتشار 23/03/2009
http://www.rfi.fr/actufa/articles/111/article_5794.asp
عمادالدین باقی، در نامه ای سرگشاده به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری پیشنهاد تشکیل وزارتخانه ای به نام "وزارت حقوق بشر" را به آنان کرد.
در مقدمۀ این نامه، عمادالدین باقی از مخاطبان این پیشنهاد خواسته است که به "آنچه گفته می شود، توجه کنند" نه به " آنکه" می گوید.
عمادالدین باقی در این نامه به وضعیت کنونی حقوق بشر در ایران اشاره کرده و آنرا نامطلوب دانسته و برای سازماندهی نابسامانی ها در این زمینه، تشکیل وزارت حقوق بشر و یا حداقل معاونت حقوق بشر در نهاد ریاست جمهوری را ضروری دانسته است.
در این نامه، آقای باقی، یکی از نقش های وزارت حقوق بشر را حمایت از حقوق شهروندانی دانسته است که سازمان های اطلاعاتی و امنیتی با آنان برخورد می کنند. عمادالدین باقی نظارت داخلی بر اجرای حقوق بشر را به جای نظارت بین المللی از دیگر فواید این تشکل معرفی می کند.
عمادالدین باقی در پاسخ به این پرسش که آیا با شرایط کنونی، تشکیل وزات خانۀ حقوق بشر تکرار نهادهایی مانند کمیسیون حقوق بشر اسلامی باشد و اصلاً این پیشنهاد چه فوایدی را در خود دارد؟
عمادالدین باقی می گوید:" حتی در شرایط کنونی، نفس طرح ایده های حقوق بشری و بالا بردن سطح مردم از مسئولان فی نفسه کار مثبتی است، کما اینکه ممکن است که این پیشنهاد با عدم موافقت مجلس روبرو شود اما می تواند حداقل بعنوان معاونت حقوق بشر زیر نظر رئیس جمهوری فعالیت کند".
وی معتقد است که در صورت عملی شدن چنین وزارتخانه ای، ضرورت پاسخگو بودن به مجلس، عاملی خواهد بود که از تبدیل این وزارتخانه به یک نهاد فرمایشی جلوگیری خواهد کرد.
گفتگو: ویدا سامعی
برای شنیدن فایل صوتی گفتگو از لینک زیر استفاده کنید:

http://www.rfi.fr/actufa/articles/111/article_5794.asp


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved