دوشنبه 4 خرداد 1388

باقی و کرامت انسان


وبلاگ دوغریول از آقای سعید نعیمی
http://dogruyol. blogfa.com/ post-131. aspx
باقی و کرامت انسان
عمادالدین باقی و مواضعش را از سال هفتاد و پنج و زمان انتخابات مجلس پنجم پیگیری می کنم ، همواره ردی از انسان گرایی در مواضعش آشکار است .
بعدها هم فرصت آشنایی نزدیک فراهم شد و در انجمن دفاع از حقوق زندانیان با ایشان همراه شدم و از نزدیک شاهد تلاش بی وقفه ایشان در رتق و فتق امور انجمن و پیگیری مسائل زندانیان و کاهش آلام و مصیبت خانواده های زندانیان بودم و البته ارادتم نیز افزونتر شد و علیرغم برخی اختلاف نظرها انسانیت و بزرگ منشی و بی ادعایی و رواداری وی را گرامی میدارم و به دوستی با ایشان افتخار می کنم.
اکنون نیز هيئت داوران جايزه حقوق بشری مارتين انالز، با انتشار بيانيه مطبوعاتی باقی را برنده جايزه امسال خود معرفی کرد.
هانس تولن، رئيس هيئت داوران جايزه مارتين انالز، عمادالدين باقی، انتخاب امسال را چنين معرفی کرد: "فردی با شجاعت استثنايی در دفاع از حقوق بشر؛ کسی که عليرغم وضعيت نامناسب سلامتی اش بارها به زندان افتاده است."
این توفیق را به جناب عمادالدین باقی عزیز تبریک گفته و برایشان سلامتی آرزو میکنم.
پی نوشت :
- مقاله اخیر باقی با عنوان " قوميت ها؛ معضل امنيتی يا حقوق بشری؟ " واجد نگاه جدیدی به مساله است هرچند فکر فکر میکنم که بایستی بدون ملاحظات سیاسی باید موضوع را در درجه اول به عنوان یک مساله حقوقی ببینیم و راه حل آن را در نیز در یرقراری مناسبات برابر حقوقی بین اقوام جستجو کنیم.
- اعتراضها به ویدیوی جوک گویی خاتمی بیشتر شده است پس از اعتراضهای دانشجویی دیروز جمعه مردم تبریز هم به اعتراض برخاسته اند و تعدادی مجروح و بازداشت شده اند، امروز هم دانشگاه شهید رجایی صحنه اعتراض دانشجویان به خاتمی بود.
- با تاکید بر درست و بحق بودن اعتراضات به فرهنگ رایج جوکهای اهانت بار قومی در ایران و درشت گویی های زشت و دور از شان محمد خاتمی باید از استفاده ابزاری طرفداران برادر محمود از این مساله جلوگیری کرد هر چند کاملا دور از ذهن میدانم که مردم آذربایجان بر این نکته واقف نباشند.
- راه ساده قضیه اینه که خاتمی با شجاعت ، اشتباهش را پذیرفته و از مردم عذر بخواهد قطعا عذر خواهی خاتمی چیزی از وی کم نمی کند و بالعکس همگان این رفتار خاتمی را تحسین خواهندکرد.


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved