سه شنبه 2 تیر 1388

احضار عمادالدین باقی به دادسرای عمومی و انقلاب


http://roozna.com/2009/6/24/EtemaadMelli/952/Page/24/Index.htm
اعتماد ملي چهارشنبه ۳ تير ۱۳۸۸ Wednesday 24 June 2009

احضار باقي به دادسرا
عمادالدين باقي روز دوشنبه به دادسراي عمومي و انقلاب تهران احضار شد اما هيچ اتهام و پرونده جديدي مطرح نشده است. در اين جلسه صرفا از سوي مسوولان هشدارهايي به او مبني بر عدم مصاحبه با شبکه‌هاي فارسي‌زبان خارج از کشور و نامه‌نگاري با مراجع خارجي از جمله نهادهاي حقوق بشري و همچنين عدم شرکت در تجمعات اعتراض‌آميز خياباني داده شده است. باقي نيز بر التزام خود به تفکيک نقش و فعاليت سياسي و حقوق بشري تاکيد کرده و توضيح داده که در خصوص موارد نقض حقوق بشر وظيفه حرفه‌اي و وجداني دارد هرجا ضرورت آن را تشخيص داد به صورت علني ديدگاه‌هاي خود را مطرح کند و ميان مراجع سياسي داخلي و خارجي با نهادهاي حقوق بشري تفاوت قائل است. همچنين اعتقاد جدي خود را براي پايان دادن به هر نوع خشونت بيان كرده است.


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved