چهارشنبه 1 مهر 1388

نامه عمادالين باقي به خانم آن سانگ سوچي

نامه زير چندي پيش و در پي صدور حكم محكوميت خانم سوكي به زندان براي وي ارسال شده است:

خانم آنگ سان سوكي

با سلام. من فرزند سرزمینی هستم که در دهه های اخیر زنان بسیاری در آن یا خود طعم تلخ زندان و رنج های مبارزه درراه دفاع از آزادی و حقوق خود ودیگران را چشیده اند و یا همسران و مادرانی که شریک رنج های مردانی بوده اند که در این راه سلوک کرده اند، زنانی که اسوه صبرو استقامت اند. از سرزمینی کهن و دردمند به نام ایران وبه عنوان کسی که تجربه زندان را دارد با شما احساس همدردی کرده وحکم دادگاه فرمایشی نظامیان برمه را علیه شما محکوم می کنم زیرا هر جا که مبارزه با ظلم باشد ما نیز آنجا هستیم. با این نامه می خواهم بگویم شما تنها نیستید و دل های همه آزادی خواهان جهان با شما وهمه کسانی است که در گوشه و کنار گیتی برای آزادی و کرامت انسان ها تلاش می کنند و هزینه می دهند.زندانی واقعی کسانی هستند که شما را محکوم می کنند. آنها اسیر زندان خودخواهي، هوس و قدرت و جاه طلبی اند و شما در درون زندان هم آزاد هستید چون روح و جان تان از اسارت ظلم و جاه طلبی، آزاد است ؛ چون شرافت و احترام دارید. در میان جهانیان و در تاریخ ، نام آنان که مدافعان آزادی و حقوق انسانی را زندان می کنند به زشتی یاد شده و نام شما و پدرتان به نیکی برده می شود. دیکتاتورها نمی فهمند که مدافعان حقوق بشر و دموکراسی که از حقوق همگان حتی از حقوق آنها هم دفاع می کنند شایسته تقدیرند نه مجازات و کمک به آنها کمک به خودشان و نجات شان از بدفرجامی و شوم بختی نیز هست .
دوره حکومت با روش زور و زندان به پایان رسیده است به همین دلیل است که امروزه مشاهده می کنیم که در معدودی از کشورهای جهان مانند برمه رژیم های عقب مانده با روش دیکتاتوری فرمان می رانند و اینها بقایای دنیای تاریک اند. پس تردید نکنید که آنان رفتنی اند و پیروزی با آزادی و پیشرفت است و بدا به حال آنانکه نام شان در لیست دشمنان آزادی ثبت می شود در حالی که در اختیار داشتن قدرت، فرصت گرانبهایی بود که می توانستند گام های مثبتی در دفاع از آزادی و کرامت انسانی بردارند و خود را خوشنام کنند.
خانم آنگ سان سوچی، پیشتازی شما در این راه دشوار یادآور الهه خوبی ها در اساطیر باستانی است که نشان می دهد زنان نماد رحمت اند و محکوم کنندگان شما نماد قساوت.
برای شما آرزوی سلامتی و پیروزی روزافزون دارم.

عمادالدين باقي

----------------------
سايت تغيير
http://tagheer.org/fa/archives/1388,06,31/955
وروزنامه اعتماد پنج شنبه، 2 مهر 1388 - شماره 2060

http://www.etemaad.ir/Released/88-07-02/103.htm#160084


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved