دوشنبه 11 آبان 1388

گزارش تصويري مراسم اهداي جايزه مارتين آنالز

لينك فيلم هايي كه توسط رسانه هاي مرتبط با سازمان هاي اهداي كننده تهيه و بخش هايي از آن در مراسم پخش شده است:


http://dl.getdropbox.com/u/174175/TH_BAGHI_ATTEND_v2FIN_MT.swf
http://dl.getdropbox.com/u/174175/TH_BAGHI_EDIT_v9FIN_MT.swf
http://dl.getdropbox.com/u/174175/TH_BAGHI_STATEMENT_v3FIN_MT.swf

فيلم در سايت مارتين انالز
http://www.martinennalsaward.org/index.html
http://www.martinennalsaward.org/en/video/baghi-work.htm

فيلم مراسم در تلويزيون سوئيس
http://www.ustream.tv/channel/baghi-ceremony


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved