دوشنبه 19 بهمن 1388

باقی همچنان در انفرادی با وجود پایان بازجویی

خانواده باقی گفته اند ضمن اینکه هیچ اتهامی متوجه آن مصاحبه نمی تواند باشد قابل توجه است که این گفتگو دو سال قبل انجام شده بود

....................

در حالی که بازجویی عمادالدین باقی پایان یافته و چهل و دو روز از بازداشت او می گذرد وی همچنان در سلول انفرادی بند ۲۴۰ به سر می برد و در تمام این مدت حتی محروم از دسترسی به قرآن و ممنوع الملاقات بوده است.

عمادالدین باقی یک روز پس از عاشورا و به اتهام مصاحبه با آیت الله منتظری که در بی بی سی فارسی پخش شد ، در منزلش بازداشت شد. خانواده باقی گفته اند ضمن اینکه هیچ اتهامی متوجه آن مصاحبه نمی تواند باشد قابل توجه است که این گفتگو دو سال قبل انجام شده بود و وی از زمان و نحوه پخش آن خبری نداشت و اساسا این اقدام طبق قانون آنی بوده ، نه مستمر و پایانه یافته است و بیم تبانی و یا امحاء آثار نمی رود تا بازداشت موقت او ادامه یابد. خانواده باقی می گویند بازداشت او بلاوجه است در حالی که اگر بر فرض نسبت به آن مصاحبه اتهامی متوجه او بود می توانست احضار شود و در دادگاه حضور یابد و در مورد آن توضیح دهد.

خانواده باقی به خصوص با توجه به وضعیت جسمی وی خواستار آزادی او هستند. آنها اعلام کرده اند که پایان زندان انفرادی و ملاقات با باقی را به دادستانی تهران داده اند که هنوز موفق به دریافت پاسخی از این نهاد نشده اند.


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved