دوشنبه 31 خرداد 1389

سه شنبه،اولین جلسه دادگاه عمادالدین باقی

اولین جلسه دادگاه عمادالدین باقی، پس از شش ماه بازداشت و پنج ماه انفرادی، روز سه شنبه،اول تیر ماه برگزار می شود.

چهار شنبه ۲۶ خرداد ماه،وکیل او پس از اطلاع از تعیین زمان رسیدگی در دادگاه، حاضر و اعلام وکالت کرد. تا پیش از این یعنی تا پیش از ورود به مرحله رسیدگی در داگاه، باقی از داشتن وکیل محروم بود و در طول ۶ ماه گذشته که در بازداشت به سر می برد هیچ گونه تماس و ملاقاتی با وکلای خود نداشته است.

باقی ۵ ماه از ۶ ماه بازداشت خود را در سلول انفرادی و بسته سپری کرده است.او در حال حاضر در بند ۳۵۰ زندان اوین به سر می برد. بندی که بارها نسبت به وضعیت نامطلوب آن انتقاد شده است. به گفته همسر باقی” اتاقی که او اکنون در آن است ۳۸ متر مساحت دارد و ۳۳ نفر را در خود جای داده و به دلیل تعمیرات در اتاق این بند،این تعداد شبها افزایش می یابد.” اخبار مربوط به بند ۳۵۰ زندان اوین حاکی از این است که برای استفاده از سرویس بهداشتی همیشه صف های طویلی وجود دارد.تماس های تلفنی زندانیان با خانواده در این بند نیز به دلیل وجود یک تلفن برای تعداد کثیری از زندانیان بسیار محدود است و هوای گرم و آزار دهنده ای در این بند حاکم است.

همسر باقی در گفت و گو با جرس، نسبت به وضعیت بند ۳۵۰، گفت:” ما شرایط نامناسب آنجا را از خانواده دیگر زندانیان مرتب می شنویم اما باقی خود برای اینکه ما را نگران نکند در این باره با ما صحبت نمی کند و سعی می کند خود را با محیط سازگار کند. این در حالی است که به دلیل وضعیت جسمانی نیاز به استراحت مطلق و رسیدگی دارد و این در وضعیت چنین محیطی امکان پذیر نیست.”

خانواده او به علت دیسک کمر شدید و حمله های تنفسی بارها نسبت به وضعیت و سلامت او ابراز نگرانی کردند.همسر باقی گفت :” پس از دیدار دادستان تهران با باقی از سوی پزشکی قانونی برای بررسی وضعیت باقی به زندان رفته اند و هم اکنون باید نتیجه آن در پرونده موجود باشد.”

باقی تنها دو ماه اول را با قرار بازداشت در زندان بوده و چهار ماه را با دو قرار وثیقه صادر شده در زندان انفرادی و بسته و بدون بازجویی ماند و پس از دیدار دادستان با او در ماه ششم بازداشت به بند عمومی منتقل شد. فاطمه کمالی همسر باقی ابراز امیدواری کرد:” با توجه به وثیقه های تامین شده و وضعیت جسمی او، این انتظار قانونی و طبیعی که باقی تا صدور حکم قطعی آزاد باشد تا به درمان موثر خود بپردازد و با وکلای خود ملاقات داشته باشد، برآورده شود.” وی افزود:” این موضوع را با قاضی او نیز در میان گذاشته ایم. هم اکنون باقی به دلیل مشکل دیسک کمر حاد قادر به نشستن در دادگاه نیست و در زندان نیز هم بندیان او در انجام امورش کمک می کنند.”

فاطمه کمالی اظهار داشت:” این حق قانونی باقی است که از فرصت کافی برخوردار باشد تا پیش از برگزاری دادگاه، کیفرخواست را به دقت خوانده و دفاعیه خود را آماده نماید.”


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved