چهارشنبه 2 تیر 1389

عمادالدین باقی آزاد شد

عمادالدین باقی پس از 180 روز بازداشت موقتا آزاد شد
باقی پس از حضور در شعبه 26 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیر عباسی در روز گذشته و پس از معاینات پزشکی قانونی از سوی دادستانی تهران،سرانجام با وثیقه 200 میلیون تومانی ، امروز به طور موقت آزاد شد.عمادالدین باقی 5 ماه از 6 ماه بازداشت خود را در سلول انفرادی و بسته سپری کرد. خانواده او به علت دیسک کمر شدید و حمله های تنفسی بارها نسبت وضعیت و سلامت او ابراز نگرانی کردند. در نهایت با موافقت شعبه 26 دادگاه انقلاب و پس از معاینه پزشکی قانونی آزاد شد.او تنها دو ماه اول از 6 ماه حبس را با قرار بازداشت در زندان بوده است .
اولین جلسه محاکمه باقی، روز سه شنبه اول تیر ماه برگزار شد که به دلیل عدم امکان ملاقات با وکیل تا پیش از برگزاری دادگاه و نیز عدم قرائت کیفرخواست ادامه محاکمه به جلسه بعد موکول و وقت رسیدگی برای 13 تیر ماه تجدید شد.


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved