پنجشنبه 28 مرداد 1389

آخرین دادگاه عمادالدین باقی روز26 مرداد برگزار شد


آخرین جلسه محاکمه عمادالدین باقی روز گذشته سه شنبه 26مرداد در شعبه 26 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی برگزار شد. این دادگاه برای رسیدگی به اتهامات تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی برای برهم زدن امنیت کشور از طریق انجام مصاحبه با مرحوم آیت الله منتظری و پخش آن از تلویزیون بی بی سی تشکیل شد. در این مصاحبه پیرامون دوره تحصیل و مبارزات آیت الله منتظری در سال های پیش از انقلاب و همچنین درباره موضوعاتی از قبیل موضوع زندانیان و اعدام گفتگو شده بود.باقی برای این اتهام درتاریخ 7دی1388 بازداشت شد و مدت شش ماه در زندان به سر برد که 5 ماه از آن را در بازداشتگاه 240 در سلول های انفرادی یا سلول های بسته بود.
در این جلسه ، باقی نسبت به عدم رعایت اصل 168 قانون اساسی که متضمن حضور هیات منصفه و علنی بودن محاکمات سیاسی و مطبوعاتی است و همچنین عدم رسیدگی به شکایات قبلی او از دستگاههای دیگرمعترض بود. باقی و وکلای او مصاحبه با مرحوم آیت الله منتظری را مصداق هیچیک از اتهامات ندانستند و اعتقاد داشتند در دنیای امروز کسی را برای چنین گفتگوهایی محاکمه نمی کنند و طبق قانون اساسی ایران مصداق آزادی بیان است و محکومیت در این مورد زیبنده وجهه قوه قضاییه و نظام نیست. رئیس دادگاه پس از اخذ لایحه مکتوب آخرین دفاع متهم و وکلا مبادرت به تصمیم و صدور رای خوادهد کرد. جلسه نخست دادگاه ، سه شنبه اول تیرماه سال جاری برگزار شد که منجر به تبدیل قرار بازداشت به وثیقه و آزادی وی گردید. جلسه دوم دادگاه در13 تیر به اختصار برگزار و به دلیل عارضه دیسک کمر باقی ادامه آن به جلسه دیگری موکول شد و سومین و آخرین جلسه دیروز برگزار شد.
در ماه گذشته نیز شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی حکم یک سال حبس و 5 سال محرومیت از فعالیت های رسانه ای و مدنی را در ارتباط با پرونده انجمن دفاع از حقوق زندانیان که محاکمه آن دو سال پیش برگزار شده بود صادر کرد. باقی از سال 1379 تاکنون در ارتباط با مقالات و نوشته های خویش سه بار زندانی شده و مجموعا 4سال و نیم را در زندان گذرانده است وهیچ یک از کتاب های وی در دوره دولت احمدی نژاد از وزارت ارشاد اجازه چاپ یا تجدید چاپ نگرفته اند.
-------------------------------------------------
سایت های کلمه و جرس
http://www.kaleme.com/1389/05/27/klm-29464
http://www.rahesabz.net/story/21663/


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved