یکشنبه 11 مهر 1389

عفو بین الملل از ایران خواست حکم زندان عماد الدین باقی را لغو کند


مهر ۳م, ۱۳۸۹
سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای از دولت جمهوری اسلامی خواسته است حکم زندان عماد الدین باقی روزنامه نگار و مدافع حقوق بشر را لغو کند. عماد الدین باقی روزنامه نگار وسرپرست انجمن دفاع از حقوق زندانیان به هفت سال زندان محکوم شده است که شش سال آن بخاطر مصاحبه با آیت اله منتظری است.
عمادالدین باقی که برنده جایزه حقوق بشر مارتین ا نالز در سال ۲۰۰۹ بود، در حال حاضر به قید وثیقه آزاد است.
به گفته مسئول بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین الملل، پیگرد عمادالین باقی نمونه ای دیگراز آزار و اذیت روزنامه نگاران و مدافعان حقوق بشردر ایران است.
-----------------------------------------
عفو بین الملل از ایران خواست حکم زندان عماد الدین باقی را لغو کند

جامعه دفاع از حقوق بشرو دموکراسی در ایران- سوئد
http://hrdiran.se/new/index.php?option=com_content&view=article&id=434:2010-09-25-16-55-43&catid=1:latest-news

http://sahamnews.org/?p=8573
http://www.aboroujerdi.com/2010/10/blog-post.html
http://www.radiofarda.com/archive/news/20100924/143/143.html?id=2167714
http://sedayezendanii.blogspot.com/2010/09/blog-post_3134.html
http://vahn.ir/4946
http://doostnama.com/link.php?user=doostnama&link_id=9445
http://www.rahesabz.net/story/24096/
http://hra-news.biz/51/00/4143-1.html
http://www.hra-news.org/51/00/4143-1.html


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved