شنبه 20 آذر 1389

اعتراض گزارشگران بدون مرز به بازداشت عمادالدین باقی

جمهوری اسلامی ايران همزمان با آغاز دور تازه‌ی مذاکرات در باره برنامه‌ی هسته‌ای با جامعه جهانی، سرکوب روزنامه‌نگاران و شهروند وب‌نگاران را تشديد کرده است.

از روز شنبه و آغاز اين مذاکرات دست کم پنج روزنامه نگار بازداشت و زندانی شده اند. روشن است که رهبران جمهوری اسلامی از اين مذاکرات و سکوت جامعه جهانی سود می جويند، تا سانسور و سرکوب عليه رسانه‌ها و حرفه‌کاران مطبوعات را گسترش دهند.

در تاريخ ١٦ آذر ماه ماموران وزارت اطلاعات با محاصره و حمله به دفتر روزنامه شرق، علی خدابخش، مدير و سرمايه گذار روزنامه، احمد غلامی سردبير، فرزانه روستايی دبير سرويس بين‌المللی و کيوان مهرگان مسئول سرويس سياسی روزنامه را بازداشت کردند و به محل نامعلومی منتقل کردند.

روزنامه شرق از بدو تاسيس چندين بار از سوی هيات نطارت بر مطبوعات توقيف شده است. اين روزنامه در اسفند ماه سال گذشته انتشار مجدد خود را آغاز کرده است.

گزارش‌گران بدون مرز يادآور می‌شود که روز يکشنبه ١٤ آذر ماه عمادالدين باقی چهره نامی روزنامه نگاری و مدافع حقوق بشر در ايران و از جمله يکی از فعالان برای لغو حکم اعدام در ايران روانه زندان شد. وی به شش سال زندان محکوم شده است.

از سوی ديگر سعيد ملک پور برنامه نويس سايت های اينترنتی از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اعدام محکوم شده است. وی دو سال پيش از سوی مرکز بررسی جرايم سازمان يافته دستگير شده است و بنا بر گفته ی خانواده اش پس از دستگيری در شرايطی غير انسانی در سلول‌های انفرادی و تحت شکنجه مجبور به اعتراف و پذيرش اتهامات مختلف عليه خود شده است. اين اعترافات در دادگاه بعنوان مدرک جرم برای محکوميت وی استفاده شده است.
لينك مرتبط با خبر:
http://news.gooya.com/politics/archives/2010/12/114532.php


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved