دوشنبه 3 مرداد 1390

باقی بلافاصله پس از آزادی از زندان به دیدار خانواده صابر و سحابی رفت

تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۳۹۰, ساعت ۱۶:۲۹

http://www.rahesabz.net/story/38861/

جرس: عمادالدین باقی به محض آزادی از زندان برای تسلیت به خانه صابر و سحابی رفت.


به گزارش جرس، وی که امروز بعد از ملاقات کابینی با خانواده با سپری شدن مدت محکومیتش از زندان اوین آزاد شد، پیش از عزیمت به منزل به خانه شهید هدی صابر و هاله سحابی رفت و با خانواده آنان ابراز همدلی نمود و برای آنان آرزوی صبر کرد.


عمادالدین باقی یکی از دوازده زندانی سیاسی اعتصاب کننده غذا بود که در اعتراض به شهادت هاله سحابی و هدی صابر اعتصاب کرده بود.

عمادالدين باقی به 7 سال زندان و 5 سال محرومیت از حقوق مدنی و رسانه ای و سیاسی محکوم شده بود. 6 سال از این حکم به دلیل مصاحبه با آیت الله منتظری صادر شده بود. یک سال زندان و 5 سال محرومیت باقي نیز به اتهام تاسیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان و فعالیت هایش در دفاع از حقوق زندانیان و خانواده آنان، است. او پیش از این نیز 4 سال نیم زندان را در سه نوبت گذرانده است.

سال گذشته باقی پس از فوت آیت الله منتظری و پخش مصاحبه اش با وی 6 ماه در بازداشت بود و با وجود بیماری حاد تنفسی و دیسک کمر شدید، دست کم 5 ماه آن را در زندان انفرادی و بسته سپری کرد و به بیمارستان منتقل شد. در حالی که هنوز رای نهایی دادگاه او در این رابطه صادر نشده بود، به بهانه اجرای حکم دیگری در ارتباط با انجمن دفاع از حقوق زندانیان ، روانه حبس شد و در این مدت جز از پشت شیشه با خانواده خود دیدار نکرد.

گفتنی است حکم شش سال زندان عماد الدین باقی برای گفتگو با آیت الله منتظری در دادگاه تجدید نظر شکسته و به یک سال زندان تبدیل شد ه بود.
قاضی دادگاه تجدید نظر با اجتماع و تبانی برای هم زدن امنیت کشور مخالف کرد ه و تنها تبلیغ علیه نظام را پذیرفته بود. .گفته می شود قاضی برای صدور این حکم تحت فشار بوده اما وی همچنان بر نظر خود اصرار کرده و حکم شش سال زندان باقی را شکسته است.


عماد الدین باقی امروز پس از گذراندن نوزده روز اضافه از زندان آزاد شد.


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved