پنجشنبه 17 شهریور 1390

جامعه شناسی دینی؛ امکان یا امتناع؟

مجله ماهانه مهرنامه از مجلات وزین ویژه علوم انسانی و پر خواننده در میان نخبگان ایران به سردبیری محمد قوچانی در شماره 14 سال دوم مرداد1390 صفحات27-30 این مقاله را با تلخیص بخش نخست منتشر کرده است. اين بحث پیش از آن در تاريخ 13 مهر 1384 در كنفرانس تخصصي جامعه‌شناسي ديني انجمن جامعه‌شناسي ايران با حضور تعدادي از اساتيد و دانشجويان ارائه گرديده است.
با توجه به مباحثاتی که در ماههای اخیر پیرامون اسلامی کردن علوم انسانی در جریان است این گفتار درخور ملاحظه خواهد بود.برای مشاهده متن کامل آن با کلیک روی عبارت زیر آن را دانلود کنید

Download file

سایت انجمن جامعه شناسی ایران نیز گزارشی از نشستی که این بحث در آن ارائه شد داده است:
جامعه‏شناسی دینی، امکان یا امتناع؟
http://www.isa.org.ir/node/1053


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved