چهارشنبه 25 آبان 1390

دو گفتگوی راهگشا درباره محیط بان اعدامی(متن کامل)

هفته نامه آسمان شماره6 – 21 آبان 1390 صفحه 44-45

گفتگو با بهمن ایزدی رئیس هیات مدیره کانون سبز فارس
گفتگو با برادر محیط بان دنا

منیره باقی
دانلود کنید
Download file


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved