شنبه 4 آبان 1392

حق فرار از مجازات

روزنامه هم میهن، شنبه4آبان1392
بهانه: امروز بسیاری از مردم کم و بیش اطلاع دارند که هفته گذشته زنده شدن یک محکوم اعدام شده خبرساز شد. آنچه این خبر را شگفتی سازتر کرد این بود که برخی افراد از لزوم اعدام مجدد این فرد سخن گفتند در حالی که او در کوما بود و احتمال مرگ مغزی او داده می شد اما نزاع بر سر اعدام دوباره اش مطرح بود. از قول آیت الله صافی هم گفته شد او باید دوباره اعدام شود اما دفتر ایشان اعلام کرد: مساله‌يي كه در كتاب جامع الاحكام جلد دوم است ارتباطي به موضوع مذكور ندارد و معظم له نسبت به اين مساله نظر ديگري دارند.» در كتاب استفتائات حضرت آيت‌الله بهجت، چاپ 1428 قم آمده است: «اگر پس از اعدام و حلق‌‌آويز كردن مجرم، كشف شود كه وي زنده است، بايد دوباره اعدام شود.». محمد عرفان یکی از قضات ديوان عدالت اداري هم نوشت: به نظر بنده كساني كه معتقدند كه نبايد اين حكم مجددا اجرا شود اطلاع چنداني از قوانين حاكم بر كشور ندارند. ما اصل قانوني بودن جرايم و مجازات را داريم علاوه بر اين تا زماني كه فردي محكوم به اعمال مجازات است به شرطي كه قاضي، حكم وي را به شرط سقوط مجازات صادر نكرده باشد اجراي مجدد اين حكم بلامانع است. زنده شدن فرد اعدامي پس از اجراي حكم جزو موارد سقوط مجازات نيست. در واقع وقتي فردي محكوم به مجازات سلب حيات است بايد حكم او كامل اجرا شود مورد اخير از اين فرد سلب حيات نشده بنابراين حكم او كامل اجرا نشده است(اعتماد، شنبه، 27 مهر 1392).همچنین چهارشنبه 1 آبان 1392 تلویزیون ایران از قول رئبس قوه قضاییه اعلام کرد: اعدام در واقع به معنی سلب الحيات است و اگر به مقتضای دقيق تعابير قانونی بخواهيم عمل کنيم بايد از کسی که ثون %Dاز ل.خو%2.8بيرD9 اE5 M8ي%9.خD8ىDB بA86و8A78 AهAمحمد D8ل%8م ر 139D8ا% اۅل اج8D9 اD8ت. زنده ش%Dم بام د قاضي؊A7و ام عD8ا8ن%AرD99%8 واض%Aبی بازاتز ل.D8D8% ا8لب اD9ؽ88ت %6%2.89DB بA86و8A78 Aه28A78%98%Bمور%8% 1392)واض%8ير ق؂ضای%2ل %Dلات


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved