یکشنبه 3 اسفند 1393

علی مقامی برای اجرای حکم روانه زندان شد

مهندس علی مقامی، مدرس و نویسنده کتاب هایی در زمینه IT و دبیر گروه IT (صفحه شبکه) در روزنامه مردم امروز و پیش از آن نشریات آسمان و صدا ، برای اجرای باقیمانده محکومیت خود، بازداشت و روانه زندان شد. علت زندانی شدن علی مقامی عضو سابق جبهه مشارکت و داماد دوم عمادالدین باقی، اجرای حکمی عنوان شده که در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر تایید شده است. مقامی که در سال 1388 به مدت 3 هفته بازداشت شده بود، در مرحله بدوی در شعبه 26 به ریاست قاضی پیرعباسی به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال زندان محکوم شد که ۴ ماه آن تعزیزی و ۸ ماه آن تعلیقی بود. علی مقامی به رای صادره اعتراض نکرد و این حکم در تجدید نظر عینا ابرام گردید و اکنون برای گذراندن باقیمانده حکم چهارماه حبس تعزیزی در بند عمومی زندان اوین بسر می برد. علیرغم نص صریح قانون، اجرای این حکم بدون ارائه نسخه ای از رای صادره و نیز هرگونه ابلاغی صورت گرفته است.


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved