چهارشنبه 6 اسفند 1393

تسلیت به سید محمد خاتمی

هر که آمد به جهان ز اهل فنا خواهد بود آن که پاینده و باقی است خدا خواهد بود(نظامی)
جناب آقای سید محمد خاتمی،رئیس جمهور پیشین، اندیشمند فرزانه و بزرگوار
درگذشت خواهر گرامی تان مرحومه مغفوره خانم فاطمه سادات خاتمی، مایه تاسف بود. «کل علیها فان» و هر فنایی، حلقه ای دیگر از سلسله بی پایان نهیب ها و عبرت های مکرر آسمانی برای انسان است. آن بانوی فرهیخته که در حیات خویش با قرآن مانوس و آگاهی بخش بود، در ممات نیز آگاهی بخش بود و ابتلایی را برای دیگران رقم زد. در بحبوبه محدودیت های رسانه ای غیرقانونی که حاصلی بر خلاف اهداف این محدودسازی ها در پی آورد و سیل همدلی های مردم با حضرتعالی در شبکه های اجتماعی و مراسم تشییع آن مرحومه و پیام های تسلیت مقامات سیاسی، مراجع دینی، نهادهای های مدنی و افراد گوناگون را به همراه داشت، نشان از آن دارد که حصر رسانه ای، نه تنها تاثیری در اندیشه و قلوب ملت نخواهد داشت بلکه واکنش وجدان های بیدار را به محدودیت های غیر قابل توجیه و باورنکردنی، برمی انگیزد. کاش این مرگ های پی در پی و بی پایان و بی استثناء می توانست لختی درنگ و آخرت اندیشی را برای ما انسان ها به ارمغان آورد تا شاید قدری به خود آییم و دست از دست اندازی به حقوق دیگران بشوییم. کاش ایمان بیاوریم که «تُعِزُّ مَنْ تَشاءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشاءُ». گرچه انسان ها تشریعاً عزت و ذلت را خود برای خویش فراهم می کنند اما در برابر کسانی که گمان می کنند می توانند موجب عزت و ذلت دیگران شوند، خداوند می فرماید که تکویناً «تعز من یشا و تذل من یشاء» و او حاکم مطلق جهانِ ِاست و قانون تبدیل ناپذیر هستی به نیکی پاداش و به ستم کیفر می بخشد و نیکوکاران و صالحان را عزیز و ناصالحان را خوار می سازد
آن را که کردگار کرد عزیز نتواند زمانه خوار کند(قاآنی)
خداوند شما را از بلیات محفوظ و عمر دراز و با عزت عنایت فرماید. ما را در اندوه خویش شریک بدانید. روح این بانوی فرهیخته، متنعم از بارگاه حق در بلد برین باشد. امید که ایام سخت لگام، رام و به کام شهروندان پیروزی فرجام گردد.
خسروا حافظ درگاه نشین فاتحه خواند
وز زبان تو تمنای دعایی دارد
عمادالدین باقی


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved